6 tips voor filerijden op de motor

Jasper

20 January 2023

Omdat dat elke verkeersdeelnemer wel regelmatig te maken krijgt met files in ons drukke land geven we in deze blog een aantal tips voor filerijden op de motor. Dat is geen overbodige luxe, want de meeste automobilisten weten wel dat een motorrijder door de file mag rijden, maar ze houden er onvoldoende rekening mee. Deze tips voor filerijden op de motor zijn vooral bedoeld als reminder voor de motorrijder ter verhoging van zijn eigen veiligheid. Want als je veel rijdt sluipen er door de routine van het rijden soms gewoontes in je weggedrag, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Beschouw deze tips voor filerijden op de motor dus niet als kritiek op je rijgedrag, maar als aanbeveling om nog veiliger te rijden.

Als verkeersdeelnemers samen de file te lijf

Ondanks dat er allerlei pogingen worden ondernomen om het fileprobleem aan te pakken worden de files in Nederland alsmaar langer. Dagelijks staan er honderden kilometers verkeer stil. Bij slecht weer en extreme drukte komt het weleens voor dat de files uit de ochtendspits nog niet zijn opgelost als de eerste files uit de avondspits alweer beginnen te ontstaan. Motorrijders zijn met het oog op de files een aparte categorie binnen de verkeersdeelnemers, want zij zijn de enigen die tussen de files door mogen rijden. Dat is wettelijk geregeld sinds 1991. Het doel daarvan is tweeledig. Ten eerste worden files daardoor minder lang en ten tweede is dat veiliger voor de motorrijders.

Automobilisten hebben vaak kritiek op motorrijders die tussen de file doorrijden. Dat is onterecht. Het is gewoon toegestaan, zolang de motorrijders zich maar aan een aantal gedragsregels houden. Van de automobilisten wordt verwacht dat ze de motorrijders voldoende ruimte geven. Ze moeten extra goed uitkijken bij het veranderen van rijstrook en altijd richting aangeven. Helaas gebeurt dat lang niet altijd. Als motorrijders en automobilisten de beperkte ruimte op een goede manier delen zal de file sneller oplossen. In feite gaan alle verkeerdeelnemers dus samen de file te lijf.

Tip1: Vermijd de staart van de file

Voor motorrijders is het één van de gevaarlijkste situaties in het verkeer als ze aan de staart van een file staan. Eén van de belangrijkste tips voor filerijden op de motor is om daar zo snel mogelijk weg te gaan. In de praktijk blijkt dat auto’s en vrachtwagens die achter aan de file aansluiten wel de auto’s vóór hen zien, maar soms niet de motorrijders. Aangezien motorrijders bij een botsing klem komen te zitten tussen twee auto’s en geen kreukelzone hebben, leidt dat altijd tot hele zware verwondingen. Een motorrijder moet dus niet aan de staart van de file blijven rijden, maar midden in de file naast de auto’s gaan rijden.

Tip 2: Waar mag je langs de file rijden?

Het hangt een beetje van de situatie af waar je als motorrijder precies langs de file mag rijden. Als er sprake is van een file op de snelweg is het de bedoeling dat de motorrijder tussen de twee meest linkse stroken gaat rijden. Als er twee rijstroken in dezelfde richting zijn betekent dit dat de motorrijder in het midden van de weg gaat rijden aan de uiterste linkerkant van de rechter rijstrook. Bij drie rijstroken in dezelfde richting rijdt de motorrijder uiterst links op de middelste rijstrook. Automobilisten moeten daar ruimte voor geven.

Bij een file op een tweebaans rijksweg wordt van de motorrijders ook verwacht dat zij de file voorbij rijden. Ook dan moeten ze aan de uiterste linkerzijde van de rijbaan gaan rijden, dus tegen het midden van de weg aan. Als het gaat om een file op een rijksweg met meerdere rijstroken in dezelfde richting gelden dezelfde richtlijnen als op een snelweg. Bij een verkeerslicht dat op rood staat mag een motorrijder ook langs het verkeer rijden, maar alleen als daar ruimte voor is. Files in het stadsverkeer zijn extra complex, omdat er dan ook voetgangers, fietsers en brommers onder de verkeersdeelnemers zijn. Ook dan moeten motorrijders langs de file rijden, volgens dezelfde richtlijnen als voor een rijksweg gelden.

Tip 3: Hoe rijd je langs een file?

In principe mag je als motorrijder wanneer je langs de file rijdt alleen die stukken weg gebruiken waar je normaalgesproken ook mag komen. De vluchtstrook, verdrijvingsvlakken en de smalle rand tussen de weg en de middenberm zijn verboden gebied. Eén van de tips voor filerijden op de motor is dat je niet met een hoge snelheid langs de file mag rijden. Automobilisten kunnen daarvan schrikken en onverwachte manoeuvres maken. Met een hoge snelheid kun je ook niet voldoende anticiperen op weggebruikers die van rijstrook verwisselen. Aanbevolen wordt een snelheid aan te houden die 10 kilometer per uur hoger is dan de snelheid van de auto’s.

Tip 4: De verlichting

Hoe je als motorrijder je verlichting moet gebruiken in een file is best lastig. Het is begrijpelijk dat er motorrijders zijn die groot licht aan doen om beter te worden gezien door automobilisten. Dat heeft echter een averechts effect. Automobilisten moeten in de file goed in hun spiegels blijven kijken en de meesten doen dat ook wel. Als motorrijders het groot licht aan doen worden automobilisten verblind. Dat zorgt ervoor dat ze uiteindelijk helemaal niet meer in de spiegels kijken. Eén van de tips voor filerijden op de motor is om gewoon met dimlicht tussen de files doorrijden.

Ook over het gebruik van de alarmlichten bestaan misverstanden. Als je als motorrijder aan de staart van een file terecht komt moet je de alarmlichten aan doen. Daardoor wordt achterop komend verkeer gewaarschuwd dat er een gevaarlijke situatie is. Maar als je tussen de file door gaat rijden moeten de alarmlichten weer uit. Want anders verliezen ze hun waarschuwingseffect. Alarmlichten mogen alleen aan als er echt sprake is van een gevaarlijke situatie. Het tussen de file doorrijden van motorrijders is dat niet.

Tip 5: Vrachtwagens

Vrachtwagens worden door hun enorme afmetingen vaak gezien als een gevaar voor motorrijders in de file. Dat is een misvatting. De chauffeurs in vrachtwagen zijn doorgaans veel beter bedacht op motorrijders in de file. Ze geven ook meestal ruim van tevoren en duidelijk aan dat ze van rijstrook willen veranderen. Toch moeten motorrijders extra voorzichtig zijn als ze langs een vrachtwagen rijden. Want door de afmetingen is niet te zien wat er vóór de vrachtwagen gebeurt. Vaak zit daar wat ruimte, die soms door een haastige automobilist, die jou door de breedte van de vrachtwagen ook niet kan zien, wordt benut om snel van rijstrook te veranderen. Wees je daar als motorrijder van bewust.

Tip 6: Onderlinge afstand

Er zijn verkeerdeelnemers die denken dat ze sneller op hun bestemming zijn als ze heel dicht op hun voorganger gaan rijden. Dat is gevaarlijk. Ook in een file kan gemakkelijk een ongeluk ontstaan als er plotseling heel hard wordt geremd. Een van de tips voor filerijden op de motor is dat je als motorrijder minimaal twee autolengtes achter je voorganger op de motor moet blijven. Dan heb je voldoende ruimte om goed uit te kijken en genoeg tijd om te reageren als er iets onverwachts gebeurt.

Als er extra ruimte ontstaat tussen de auto’s is dat ook gevaarlijk. Als motorrijder moet je dan alert zijn op automobilisten die onverwacht en zonder richting aan te geven van rijstrook veranderen. De belangrijkste van de tips voor filerijden op de motor is dan ook: gebruik je gezonde verstand. Niemand vindt het rijden in een file leuk en sommige verkeersdeelnemers kunnen er behoorlijk geërgerd door raken. Er zitten altijd wel wat bestuurders bij die dat afreageren op het overige verkeer. Houd daar rekening mee. In feite is filerijden op de motor en in de auto niets anders dan altijd voldoende marge houden om een ongeluk te voorkomen.

Lees de tips voor filerijden op de motor in een gedragscode

Om het gedrag van verkeersdeelnemers in de file te verbeteren is er een gedragscode opgesteld door het motorplatform. Daarin is een aantal tips opgesteld voor motorrijders en voor automobilisten. Een deel van de tips voor filetijden op de motor is in dit artikel al genoemd. Wie de gedragscode en de tips wil nalezen kan dat hier doen. Houd er bij buitenlandse trips op de motor rekening mee dat het niet overal in Europa is toegestaan om langs de file te rijden. Duitsland is bijvoorbeeld een land waar dat niet mag. Houd daar rekening mee, want als je het toch doet ontstaan er hele gevaarlijk situaties.

De kern van de tips voor filerijden op de motor is dat je altijd alert moet zijn. Kijk of er wel voldoende ruimte is om te passeren en of automobilisten niet zonder uitkijken van rijstrook veranderen. Hoe het filerijden op de motor het best kan gebeuren is behalve op basis van gedragsregels ook een kwestie van fatsoen. Alle weggebruikers moeten hieraan meewerken. De gedragsregels hebben echter geen rechtsgeldigheid. Bij een ongeluk kun je je er niet op beroepen. Gelukkig houden rechters wel steeds vaker rekening met deze regels voor het bepalen van de veroorzaker van het ongeval.

Op de hoogte blijven?