6 tips voor filerijden op de motor

Jasper

03 May 2023
Filerijden motor

Omdat dat elke verkeersdeelnemer wel regelmatig te maken krijgt met files in ons drukke land geef ik in deze blog een aantal tips voor filerijden op de motor. Dat is geen overbodige luxe, want de meeste automobilisten weten wel dat een motorrijder door de file mag rijden, maar ze houden er niet altijd rekening mee. Deze tips voor filerijden op de motor zijn vooral bedoeld als reminder voor de motorrijder ter verhoging van zijn eigen veiligheid. Want als je veel rijdt sluipen er door de routine van het rijden soms gewoontes in je weggedrag, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Beschouw deze tips voor filerijden op de motor dus niet als kritiek op je rijgedrag, maar als aanbeveling om nog veiliger te rijden.

Wat zijn de regels voor filerijden motor?

Ondanks dat het geen verkeerswet is, is het sinds 1991 toegestaan om als motorrijder langzaam tussen de stilstaande of langzaam rijdende auto’s door te rijden om zo files te vermijden. Om dit in veilige banen te leiden, heeft het Motorplatform een filegedragscode opgesteld. Volgens deze code mag het snelheidsverschil tussen de motorrijder en de auto’s in de file niet meer dan 10 km/uur zijn. Als de file weer op gang komt, moet de motorrijder weer invoegen tussen de auto’s.

Alarmlichten

Om het achterliggende verkeer te waarschuwen bij het naderen van een file, kan de motorrijder de alarmlichten gebruiken. Deze dienen echter weer uitgeschakeld te worden zodra er tussen de file door gereden wordt.

Plek op de weg

Bij het passeren van de file moet de motorrijder de plek tussen de twee meest linkse rijstroken kiezen. Het is niet toegestaan om andere wegstroken of -delen te gebruiken. Als er meerdere motorrijders zijn, wordt het aanbevolen om een onderlinge afstand van twee auto’s aan te houden en dezelfde baan te gebruiken.

Filerijden motor in het buitenland

Zoals met veel meer verkeersregels, is het afhankelijk van in welk land je wilt filerijden met je motor.

LandRegels filerijden motor
België ✅In België gelden vergelijkbare regels als in Nederland, waarbij motorrijders de files mogen passeren met een snelheid van maximaal 50 km/uur, op voorwaarde dat het snelheidsverschil met de auto's die ze passeren niet groter is dan 20 km/uur. Motorrijders die auto's willen inhalen die traag rijden of stilstaan, moeten hiervoor de uiterst linker rijstroken gebruiken.
Duitsland ❌In Duitsland is filerijden niet toegestaan, maar de overheid onderzoekt wel de mogelijkheid om motoren over de vluchtstrook te laten rijden, wat volgens deskundigen de veiligste optie zou zijn.
Engeland ✅In Engeland is het gebruikelijk dat motorrijders gebruik maken van de vrije ruimte tussen de rijen auto's.
Italië ✅In Italië mag je net als in Nederland gewoon tussen de file doorrijden om in te halen.
Frankrijk ❌Sinds 2021 is het officieel verboden om in Frankrijk tussen de file door te rijden op een motor.

Let er op om de regels en wetten in het buitenland te respecteren en voorzichtig te rijden om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

Tips filerijden motor

Filerijden kan een handige manier zijn om files te vermijden, maar het brengt ook risico’s met zich mee en daarom is het belangrijk om veilig te rijden en de regels te volgen. Door deze tips te volgen, kun je filerijden op een motor veiliger en gemakkelijker maken.

Tip1: vermijd de staart van de file

Voor motorrijders is het één van de gevaarlijkste situaties in het verkeer als ze aan de staart van een file staan. Daar gebeuren namelijk de meeste ongelukken. Eén van de belangrijkste tips voor filerijden op de motor is om daar weg te blijven. In de praktijk blijkt dat auto’s en vrachtwagens die achter aan de file aansluiten wel de auto’s vóór hen zien, maar soms niet de motorrijders. Aangezien motorrijders bij een botsing klem komen te zitten tussen twee auto’s en geen kreukelzone hebben, leidt dat altijd tot hele zware verwondingen.

Tip 2: kies je positie op de weg

Het hangt een beetje van de situatie af waar je als motorrijder precies langs de file mag rijden. Als er sprake is van een file op de snelweg is het de bedoeling dat de motorrijder tussen de twee meest linkse stroken gaat rijden. Als er twee rijstroken in dezelfde richting zijn betekent dit dat de motorrijder in het midden van de weg gaat rijden aan de uiterste linkerkant van de rechter rijstrook. Bij drie rijstroken in dezelfde richting rijdt de motorrijder uiterst links op de middelste rijstrook.

Bij een file op een tweebaans rijksweg mag je als motorrijder ook door de file heen. Ook dan moeten ze aan de uiterste linkerzijde van de rijbaan gaan rijden, dus tegen het midden van de weg aan. Als het gaat om een file op een rijksweg met meerdere rijstroken in dezelfde richting gelden dezelfde richtlijnen als op een snelweg.

Tip 3: rijd niet te hard door de file en houd je voet op de rem

In principe mag je als motorrijder wanneer je langs de file rijdt alleen die stukken weg gebruiken waar je normaal gesproken ook mag komen. De vluchtstrook, verdrijvingsvlakken en de smalle rand tussen de weg en de middenberm zijn verboden gebied. Eén van de tips voor filerijden op de motor is dat je niet met een hoge snelheid langs de file mag rijden. Met een hoge snelheid kun je ook niet voldoende anticiperen op weggebruikers die van rijstrook verwisselen. Het maximum is 10 kilometer per uur hoger is dan de snelheid van de auto’s.

Hou hierbij altijd je rem in de aanslag zodat je kunt remmen als dat nodig is, bijvoorbeeld bij auto’s die van baan verwisselen.

Tip 4: gebruik je verlichting

Hoe je als motorrijder je verlichting moet gebruiken in een file is best lastig. Het is begrijpelijk dat er motorrijders zijn die groot licht aan doen om beter te worden gezien door automobilisten. Dat heeft echter een averechts effect. Automobilisten moeten in de file goed in hun spiegels blijven kijken en de meesten doen dat ook wel. Als motorrijders het groot licht aan doen worden automobilisten verblindt. Als je met dimlicht door de files rijdt is dat voldoende.

Ook over het gebruik van de alarmlichten bestaan misverstanden. Als je als motorrijder aan de staart van een file terecht komt moet je de alarmlichten aan doen. Daardoor wordt achterop komend verkeer gewaarschuwd dat er een gevaarlijke situatie is. Officieel moeten de alarmlichten weer uit als je tussen de file door rijdt. Alarmlichten mogen alleen aan als er echt sprake is van een gevaarlijke situatie. Het tussen de file doorrijden van motorrijders is dat niet.

Tip 5: blijf uit de buurt van vrachtwagens

Als het goed is heb je tijdens je lessen, hoe lang of kort geleden ook, geleerd dat vrachtwagens gevaarlijk zijn voor motorrijders. De chauffeurs in vrachtwagen zijn doorgaans veel beter bedacht op motorrijders in de file. Ze geven ook meestal ruim van tevoren en duidelijk aan dat ze van rijstrook willen veranderen. Alleen vrachtwagens hebben enorme afmetingen maar nog grotere dode hoeken. Bijvoorbeeld vlak voor de vrachtwagen of er achter. Je bent slecht zichtbaar met je relatief kleine motor ten opzichte van de vrachtwagen. Zie vrachtwagens als gevaar en blijf er niet te lang bij rondhangen met je motor.

Tip 6: onderlinge afstand

Er zijn verkeerdeelnemers die denken dat ze sneller op hun bestemming zijn als ze heel dicht op hun voorganger gaan rijden. Dat is gevaarlijk. Ook in een file kan gemakkelijk een ongeluk ontstaan als er plotseling heel hard wordt geremd. Een van de tips voor filerijden op de motor is dat je als motorrijder minimaal twee autolengtes achter je voorganger op de motor moet blijven. Dan heb je voldoende ruimte om goed uit te kijken en genoeg tijd om te reageren als er iets onverwachts gebeurt.

De officiële regel is dat er ongeveer 2 motoren tussen jou en je voorganger moeten zitten. Hoe gezellig het ook is om dicht bij elkaar te rijden, probeer er rekening mee te houden dat de ander zich misschien opgejaagd voelt als je er te dicht oprijdt.

Lees de tips voor filerijden op de motor in een gedragscode

Om het gedrag van verkeersdeelnemers in de file te verbeteren is er een gedragscode opgesteld door het motorplatform. Daarin is een aantal tips opgesteld voor motorrijders en voor automobilisten. Een deel van de tips voor filetijden op de motor is in dit artikel al genoemd. Wie de gedragscode en de tips wil nalezen kan dat hier doen. Houd er bij buitenlandse trips op de motor rekening mee dat het niet overal in Europa is toegestaan om langs de file te rijden. Duitsland is bijvoorbeeld een land waar dat niet mag. Houd daar rekening mee, want als je het toch doet ontstaan er hele gevaarlijk situaties.

De kern van de tips voor filerijden op de motor is dat je altijd alert moet zijn. Kijk of er wel voldoende ruimte is om te passeren en of automobilisten niet zonder uitkijken van rijstrook veranderen. Hoe het filerijden op de motor het best kan gebeuren is behalve op basis van gedragsregels ook een kwestie van fatsoen. Alle weggebruikers moeten hieraan meewerken. De gedragsregels hebben echter geen rechtsgeldigheid. Bij een ongeluk kun je je er niet op beroepen. Gelukkig houden rechters wel steeds vaker rekening met deze regels voor het bepalen van de veroorzaker van het ongeval.

Als verkeersdeelnemers samen de file te lijf

Filerijden motor

Ondanks dat er allerlei pogingen worden ondernomen om het fileprobleem aan te pakken worden de files in Nederland alsmaar langer. Dagelijks staan er honderden kilometers verkeer stil. Bij slecht weer en extreme drukte komt het weleens voor dat de files uit de ochtendspits nog niet zijn opgelost als de eerste files uit de avondspits alweer beginnen te ontstaan.

Motorrijders zijn met het oog op de files een aparte categorie binnen de verkeersdeelnemers, want zij zijn de enigen die tussen de files door mogen rijden. Dat is wettelijk geregeld sinds 1991. Het doel daarvan is tweeledig. Ten eerste worden files daardoor minder lang en ten tweede is dat veiliger voor de motorrijders.

Automobilisten hebben vaak kritiek op motorrijders die tussen de file doorrijden (en nog wel wat zoals onopvallende kleding). Dat is onterecht. Het is gewoon toegestaan, zolang de motorrijders zich maar aan een aantal gedragsregels houden. Van de automobilisten wordt verwacht dat ze de motorrijders voldoende ruimte geven. Ze moeten extra goed uitkijken bij het veranderen van rijstrook en altijd richting aangeven. Helaas gebeurt dat lang niet altijd. Als motorrijders en automobilisten de beperkte ruimte op een goede manier delen zal de file sneller oplossen. In feite gaan alle verkeersdeelnemers dus samen de file te lijf.

Veelgestelde vragen bij filerijden met de motor

  • Filerijden is toegestaan op wegen waar de maximumsnelheid niet hoger is dan 50 km/u en als het verkeer stilstaat of langzaam rijdt met een snelheid van maximaal 30 km/u. Bij hogere snelheden wordt filerijden afgeraden omdat het dan te gevaarlijk kan zijn.

  • Filerijden op een motorfiets is toegestaan in Nederland, maar er zijn wel bepaalde regels waaraan motorrijders zich moeten houden om het veilig te houden.

  • Hoewel filerijden op een motorfiets geen officiële verkeerswet is, is het sinds 1991 toegestaan om langzaam tussen stilstaande of langzaam rijdende auto's door te rijden om zo files te vermijden. Om de veiligheid te waarborgen, heeft het Motorplatform een filegedragscode opgesteld die motorrijders dienen te volgen. Deze code schrijft voor dat het snelheidsverschil tussen de motorrijder en de auto's in de file niet meer dan 10 km/uur mag zijn. Wanneer de file weer op gang komt, dient de motorrijder weer in te voegen tussen de auto's om de doorstroming van het verkeer niet te hinderen.

Bronnen:

Bekijk de beste deal

Op de hoogte blijven?

Please wait...

Je bent nu ingeschreven op e-mails van Motorblog