Motor parkeren per gemeente, parkeerregels en tips

Jasper

11 November 2022
motoren en auto's geparkeerd op straat met de tekst motoren parkeren

Waar mag je een motor parkeren? Over de parkeerregels voor motoren in Nederland kunnen we kort zijn: die zijn verwarrend. Een motor parkeren moet officieel volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen. Als er parkeervakken zijn moet je je motor daarin zetten. Op de stoep mag de motor volgens de wet niet worden geparkeerd. Maar daar zit veel verwarring. Want onder voorwaarden wordt het parkeren op de stoep door sommige gemeenten gedoogd. In andere gemeenten krijg je wel een boete.

Bekijk de laagste prijs

Vind de beste deal voor deze selectie van motorkleding!

Motor parkeren per gemeente

Parkeren op de stoep is volgens de wet niet toegestaan. Maar in veel gemeenten wordt het oogluikend toegestaan als de motor geen overlast veroorzaakt. Zoals in Amsterdam. Daar staat duidelijk vermeld dat motoren (bijna) overal gratis op de stoep mogen staan. Er zijn ook gemeenten waar je niet overal je motor op de stoep mag parkeren. We hebben alle gemeenten in Nederland benaderd met de vraag of motor parkeren op de stoep gedoogd wordt, of niet. Als we een reactie hebben gehad van die gemeente, vind je het parkeerbeleid voor motoren hieronder terug.

GemeenteMotor parkeerbeleidToelichting van gemeenteBron
Gemeente 's-Gravenhage☑️ Parkeren in vakken onbetaald"Motoren en brommobielen mogen overal parkeren waar personenauto's ook mogen parkeren. Motoren hoeven hier niet voor te betalen. Voor het parkeren van brommobielen moet u in gebieden met betaald parkeren wel betalen."Website
Gemeente 's-Hertogenbosch☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Een motor mag, mits men het overige verkeer niet hindert, geparkeerd worden op (een verbreding van) het trottoir. Voor het parkeren van de motor op het trottoir hoeft niet betaald te worden."Medeweker afdeling vergunningen en invordering
Gemeente Aa en Hunze❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De regels over het parkeren van motorvoertuigen staat vaak in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeentes. Deze zijn openbaar en online terug te vinden. Bijvoorbeeld is: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR640013
In die van ons is daarover opgenomen:

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
1.Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

2.Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam

Kortom: motor op de stoep parkeren mag alleen als je een agent tijdens diensttijd bent.

De gemeente Aa en Hunze heeft momenteel geen BOA's voor de Wegenverkeerswet. In theorie zou een agent u kunnen beboeten. In de praktijk acht ik de kans erop laag, maar het risico is voor u. Daarom zou ik niet adviseren uw motor (langdurig) op een stoep te parkeren."
Beleidsadviseur verkeer en vervoer
Gemeente AalsmeerGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Aalten❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen de gemeente Aalten is het niet toegestaan om op het trottoir te parkeren. Artikel 10 van het RVV 1990 bepaalt dat auto’s, motoren e.d. op de rijbaan en op andere weggedeelten - met uitzondering van het trottoir, het voetpad, het fietspad of het ruiterpad - mogen worden geparkeerd."Projectmedewerker Beheer Openbare Ruimte
Gemeente Achtkarspelen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Onderstaand een stukje uit de APV van de Gemeente Achtkarspelen. Ik hoop dat dit meer duidelijkheid schept omtrent uw vraag. Een motor behoort tot de voertuigen dus lijkt mij duidelijk.
Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
1.Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.
2.Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam"
Medewerker Handhaving
Gemeente AlblasserdamGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente AlbrandswaardGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Alkmaar☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Voor Alkmaar geldt de volgende situatie: een motor mag op de stoep worden geparkeerd. Daarbij is het wel van belang dat de doorgang niet wordt geblokkeerd. Voetgangers, wandelwagens en dergelijke mogen geen last hebben van de geparkeerde motor.

Wanneer de motor de doorgang blokkeert en/of een onveilige situatie veroorzaakt, kan er worden bekeurd door de handhavers."
Beleidsjuridisch medewerker verkeer
Gemeente Almelo☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Almelo wordt niet handhavend opgetreden tegen geparkeerde motoren/scooters, tenzij deze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Handhavers treffen zelden een motor/scooter aan in een parkeervak; er kan immers geen betalingsbewijs of kraskaart achter de voorruit worden geplaatst.

Motoren worden vaak op het trottoir geparkeerd of in een hoekje. Dit wordt oogluikend toegestaan, als het geparkeerde voertuig maar geen hinder veroorzaakt."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Almere☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U mag uw motor gewoon op de stoep parkeren mits u het overige verkeer niet hindert."Handhaver Openbare Ruimte
Gemeente Alphen aan den Rijn☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Op de stoep mag als je geen hinder veroorzaakt"Beleidsmedewerker
Gemeente Alphen-Chaam❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De wetgeving rondom parkeren van voertuigen is omschreven in de het RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. U kunt een en ander onder artikel 10 terugvinden via deze link. Concreet staat hier dat (onder andere) een motorfiets niet op het trottoir mag worden geparkeerd.

Dit geldt ook voor de gemeentes binnen de ABG, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

In sommige gemeentes zoals Amsterdam wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir getolereerd. Vaak staat dit dan beschreven in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Algemeen gezien is het parkeren van motorfietsen op het trottoir niet toegestaan."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Altena☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De gemeente Altena gedoogd, net als veel andere gemeenten het parkeren van motoren op het trottoir. Boa's zullen niet optreden, mits een motor niet hinderlijk staat geparkeerd. Er is sprake van hinderlijk parkeren als de doorgang op het trottoir wordt gehinderd, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel. Of als de verkeersveiligheid in het geding is, bijvoorbeeld als er geparkeerd wordt vlak bij een oversteek. Van betaald parkeren is in de gemeente Altena geen sprake, dus dit is verder niet van toepassing op uw vraag."Beleidsmedewerker mobiliteit - Team Ruimtelijk Beheer
Gemeente AmelandGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Amersfoort☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeren op de stoep mag feitelijk niet, maar vaak wel gedoogd wordt als je de overige voetgangers niet hindert en deze onbelemmerd op de stoep kunnen blijven lopen langs jouw motorfiets."Handhaving - Extern Adviseur Parkeren
Gemeente AmstelveenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Amsterdam☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als u uw motor op de stoep parkeert, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen."Website
Gemeente Apeldoorn☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeren op de stoep wordt gedoogd, zolang dit netjes gebeurt. Hiermee rekening houdend met de verkeersveiligheid, voetgangers of personen in een rolstoel moeten hier geen hinder van ondervinden.

Motorrijders dienen te betalen voor het parkeren in een garage. Net als andere bestuurders van een voertuig. Er zijn geen speciale vakken in onze garages voor motoren."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Arnhem☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U kunt met een motor op de stoep parkeren mits deze niet hinderlijk staat. Dit geldt ook voor scooters en fietsen."Team Parkeerhandhaving P1
Gemeente Assen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In principe volgen wij de richtlijnen zoals u aangeeft in uw mail van bv Amsterdam, dus geen gevaar of hinder.

Het winkelcentrum is voorzien van een motor parkeerplaats op de Brinkstraat, hier mag u gratis parkeren.

Als u woonachtig bent in het centrum kunt u met een abonnement parkeren in één van de parkeergarages."
Wijk-Boa Centrum & Drank en Horeca controleur
Afdeling Toezicht en Handhaving
Gemeente Asten❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Parkeren van een motorfiets op het trottoir is middels het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens, 1990 (artikel 10). Dit is landelijk wet die alleen door onze parlement kan worden aangepast. Wat je wel ziet is de er gemeentes zijn die dit parkeren actief gedogen.

In Asten is het zo dat het niet is toegestaan volgens de wet en er dus wel op gehandhaafd kan worden."
Verkeerskundige Team Ruimte
Gemeente Baarle-Nassau❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De wetgeving rondom parkeren van voertuigen is omschreven in de het RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. U kunt een en ander onder artikel 10 terugvinden via deze link. Concreet staat hier dat (onder andere) een motorfiets niet op het trottoir mag worden geparkeerd.

Dit geldt ook voor de gemeentes binnen de ABG, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

In sommige gemeentes zoals Amsterdam wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir getolereerd. Vaak staat dit dan beschreven in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Algemeen gezien is het parkeren van motorfietsen op het trottoir niet toegestaan."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Baarn❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Baarn heeft hiervoor geen eigen parkeerbeleid. De landelijke wetgeving is van toepassing."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Barendrecht❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Barendrecht heeft zelf geen regels speciaal voor motoren. De gemeente houdt de regels aan van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). "Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Barneveld☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Formeel kan je niet met een motor op het trottoir/stoep parkeren, maar als je deze motor niet hinderlijk plaatst, zoals weergeven in de tekst van Amsterdam, treden wij hier niet tegen op."Teamleider Veiligheid, Vergunningen & Toezicht
Gemeente Beek☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen de gemeente Beek is hiervoor geen specifieke tekst opgenomen in de APV. De regulieren verkeersregels gelden dus waarin gesteld wordt dat het niet toegestaan is motoren op het trottoir te parkeren.

In de praktijk zullen onze handhavers dit wel oogluikend toestaan (gezien dit de parkeercapaciteit ten goede komt) mits u, zoals u zelf al beschreef, de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Als onze handhavers constateren dat het voertuig toch hindert of blokkeert zult u waarschijnlijk een waarschuwing krijgen."
Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer
Gemeente Beekdaelen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Namens de gemeente Beekdaelen kan ik aangeven dat je je motor niet op de stoep mag parkeren."Medewerker Beleidsuitvoering Verkeer & Vervoer
Gemeente Beemster☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Purmerend / Beemster is het tot nu zo geregeld zoals de gemeente Amsterdam het beschrijft. Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken hoe het er dan uit gaat zien, maar op dit moment is dat niet aan de orde."Team Handhaving
Gemeente Beesel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als gemeente hebben wij geen beleid hierover. Ik zou zeggen dat u een motor op de stoep parkeert als u de doorgang niet blokkeert of voor een onveilige situatie zorgt. Dus eigenlijk zoals in Amsterdam. Houdt daarbij rekening met een doorgang van minimaal 1,20 meter en bij voorkeur 1,50m.

"
Beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Berg en Dal☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Volgens de (landelijke) wetgeving is het officieel zo dat een motorfiets zich gewoon aan de regels moet houden die voor alle motorvoertuigen gelden: d.w.z. bijvoorbeeld:
(1) men maakt gebruik van de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer,
(2) men parkeert waar dat verplicht is in parkeervakken, en
(3) rijden of parkeren op een trottoir of voetpad mag uiteraard sowieso niet.

Nu is het zo dat sommige gemeentes bepaald parkeren gedogen (door de vingers zien); bijvoorbeeld omdat in een betaald parkeergebied of parkeerschijfzone een motor uiteraard geen ticket of blauwe schijf op het dashboard kan laten liggen.

Algemeen: ook in onze gemeente is het zo dat we willen dat motorrijders zich zoveel mogelijk gewoon aan de regels voor het gemotoriseerd verkeer houden, of wanneer dat echt niet mogelijk is, zo min mogelijk hinder voor anderen veroorzaken; zowel gemotoriseerd verkeer, als fietsers, voetgangers, mensen die slecht ter been zijn en aanwonenden. Om hier iets dieper op in te gaan:

Parkeren op een trottoir (verhoogd voetpad) of een voetpad dat met het blauwe verkeersbord staat aangeduid willen we dus sowieso niet hebben.
Let wel: niet iedere “loopstrook” is een voetpad voor de wet, dus als je in een woonstraat of woonerf op een gelijkvloerse strook naast de rijbaan gaat staan (die niét met een duidelijke stoeprand als verhoging, of met een verkeersbord als wettelijk voetpad is aangeduid), ben je in principe niet in overtreding zolang je de motor maar zo neerzet dat je hiermee geen voetgangers of ander verkeer de doorgaan totaal verhindert. Denk ook aan kinderwagens, rolstoelen, rollators en scootmobiels. Ook overige regels zoals het niet belemmeren van de uitdraai naar uitritten en zijstraten blijven uiteraard gewoon gelden.

Wat betreft het parkeren op aangeduide parkeerterreinen met parkeervakken (zowel betaald, blauwe zone, maar ook vrij parkeren) kunnen we ons voorstellen dat een motorrijder (afhankelijk van de situatie) zijn auto soms buiten een vak zal willen zetten, om zo geen parkeervak bezet te houden waar een auto in past. Het is van de situatie afhankelijk wat hier acceptabel is. Ook hier geldt weer: aangeduide voetpaden, uitritten, zijstraten en andere belangrijke doorgangen moeten worden vrijgehouden. Als dat allemaal niet aan de orde is, en er is een hoekje waar je zonder hinder veilig je motor kan neerzetten, zal hier door onze BOA’s en ook door de politie niet snel tegen opgetreden worden."
Medewerker verkeer en vervoer - Afdeling Openbare Ruimte
Gemeente Bergeijk❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen de gemeente Bergeijk mag u met een motor niet op het trottoir parkeren maar u dient op een parkeerplek te staan net zoals autoverkeer. Binnen onze blauwe zone in de kern Bergeijk hoeft u geen blauwe schijf te gebruiken, dit is natuurlijk niet mogelijk met een motor. Als u parkeert op het trottoir is dat bij ons verboden en riskeert u een boete."Medewerker Verkeer, Beheer Ruimte - Afdeling Beheer Ruimte
Gemeente Bergen (L.)❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Naar aanleiding van uw bericht laten wij u weten dat de gemeente Bergen geen obstakels op het trottoir wil. U kunt uw motor op eigen terrein parkeren, op een parkeerplaats of langs de weg waar dit is toegestaan."Senior Adviseur Ruimtelijk Domein
Gemeente Bergen (NH.)☑️ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar wordt niet specifiek op gehandhaafd"De gemeente Castricum heeft geen “parkeerbeleid motoren".
Wettelijke is parkeren op het trottoir niet toegestaan maar daar wordt niet specifiek op gehandhaafd. Mits uiteraard geparkeerde motoren geen hinder veroorzaken zoals Amsterdam ook aangeeft."
Medewerker Verkeer & Vervoer - Domein Beheer Openbare Ruimte
Gemeente Bergen op Zoom☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Dit is toegestaan volgens de parkeerverordening. Let u er wel op dat de motorfiets niet hinderlijk staat. Voetgangers, mensen met rolstoel of kinderwagen en de hulpdiensten dienen ongehinderd doorgang te krijgen.

Wanneer u de motor in een parkeervak zet, kunt u bij de parkeerautomaat betalen voor het parkeren. Het kenteken dient u hierbij in te voeren."
Website
Gemeente Berkelland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In Berkelland geldt geen apart beleid voor het parkeren van motoren. Motoren mogen niet worden geparkeerd op een trottoir overeenkomstig het RVV 1990. Parkeren kan plaats vinden op dezelfde plaatsen als auto's."Projectleider verkeer
Gemeente Bernheze❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Dit is niet toegestaan. Artikel 10 van het RVV 1990 geeft aan dat bestuurders van motorvoertuigen geen gebruik mogen maken van het trottoir, ook niet voor parkeren. Omdat de wet boven gemeentelijke regels gaat, kunnen wij hier geen uitzondering voor maken. Waarom Amsterdam dat wel doet, weet ik niet. Dat kan te maken hebben met minder ruimte en meer auto’s of motoren."Verkeerskundige
Gemeente BestGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Beuningen☑️ Parkeren op de stoep niet toegestaan, maar wordt gedoogd"Parkeren op het trottoir
Officieel gesproken mag het parkeren van motoren op de stoep niet. Er wordt namelijk in onze regelgeving geen uitzondering voor gemaakt, en daardoor geldt het landelijke beleid waarin staat dat dit niet is toegestaan.

Handhaving
Ik heb aan onze BOA’s gevraagd of er actief gehandhaafd wordt op deze regel. Zij geven aan dat er alleen gekeken wordt naar of een motor hinderlijk geparkeerd staat of niet, en niet te handhaven op parkeren op de stoep. Kortom; parkeren op de stoep wordt door de vingers gezien, zolang de motor niet hinderlijk geparkeerd staat."
Medewerkster Verkeer en Vervoer
Gemeente BeverwijkGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Bladel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen onze gemeente is er geen speciaal beleid en geldt de reguliere wetgeving, wat betekend parkeren op de rijbaan of parkeervakken."Medewerker Openbare ruimte
Gemeente Blaricum☑️ Parkeren op de stoep niet toegestaan, maar heeft geen prioriteit voor handhaving"Binnen de BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) is hier niets over opgenomen in de APV.

De reguliere wetgeving is dus van toepassing, wat inhoudt dat motoren niet op het trottoir mogen parkeren.

Echter zal handhaving hierop, zolang de voertuigen niet hinderlijk staan geparkeerd, niet de hoogste prioriteit hebben."
Medewerker Openbare Ruimte 2
Gemeente Bloemendaal☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ondanks dat in de RVV een verbod is opgenomen voor het parkeren van motoren op het trottoir wordt er in Bloemendaal door handhaving op een zelfde manier met het parkeren van motoren op het trottoir omgegaan als in Amsterdam.
Wanneer omwonende "overlast" ervaren van een dergelijk geparkeerd voertuig, zal er contact met de eigenaar opgenomen worden om op locatie te kijken naar een passende mogelijkheid. "
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het is in onze gemeente toegestaan/gedoogd om op de stoep te parkeren met een motor, mits er geen hinder voor anderen ontstaat. U moet er dan wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld mensen in een rolstoel ook vrije doorgang hebben. Dit betekent dat er minimaal één meter vrij moet zijn en dat afritten van stoepen vrij blijven."Website
Gemeente Boekel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Parkeren op het trottoir is niet toegestaan binnen onze gemeente. Dit moet in de parkeervakken."Beleidsmedewerker civiele, -cultuurtechniek en verkeer
Gemeente Borger-Odoorn❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Bij ons weten is het wettelijk niet toegestaan om een motor op de stoep te parkeren. Een motor is een motorvoertuig en mag daardoor geen gebruik maken van de stoep, ook niet om te parkeren. Omdat dit landelijke wetgeving betreft verbaast het ons dat in Amsterdam aangegeven is dat een motor geen parkeergeld hoeft te betalen als deze op de stoep wordt geparkeerd. In plaats van parkeergeld wordt dan een boete voor het parkeren op de stoep geriskeerd."Beleidsmedewerker Verkeer
Gemeente Borne☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de Gemeente Borne hebben wij op dit moment niets in de APV staan m.b.t. het parkeren van motorfietsen op de stoep. (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR477917/2) Ook kent het wetboek niet direct een artikel wat dit zou verbieden. Echter moet het parkeergedrag geen overlast veroorzaken voor voetgangers, hulpdiensten en mindervaliden."Handhaving fysieke leefomgeving
Gemeente Borsele❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Borsele is er geen betaald parkeren.

Vandaar dat wij hierover niks hebben geregeld in onze APV.

Het parkeren van de motorfiets is daarom niet toegestaan op de stoep.

Hiervoor kunt u een parkeervak gebruiken."
Beleidsmedewerker Verkeer
Gemeente BoxmeerGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Boxtel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in artikel 10 RVV 1990 is wettelijk vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren dit geldt uiteraard ook in Boxtel."Verkeerskundig medewerker
Gemeente Breda☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Breda gelden dezelfde regels als in Amsterdam."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente BrielleGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Bronckhorst❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Wij hebben in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geen speciale regelgeving voor het parkeren van een motorfiets anders dan in de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Motoren mogen bij ons op de aangewezen parkeerplaatsen geparkeerd staan. Op de stoep mag geen motorvoertuig geparkeerd staan.

De enige uitzondering die bij ons in de gemeente is met betrekking tot motoren, is dat motorvoertuigen, vrachtauto’s, autobussen, aanhangers en andere voertuigen niet mogen parkeren in het stadje Bronkhorst, kleinste stad van Nederland."
Cluster Toezicht en Handhaving
Gemeente BrummenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Brunssum☑️ Parkeren op de stoep wordt niet gedoogd, maar je wordt niet direct beboet"In artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Brunssum wordt gesproken over de bruikbaarheid van het trottoir. Daar wordt ook in aangegeven dat het plaatsen van attributen op het trottoir niet tot hinder van de trottoirgebruikers (voetgangers, rolstoelgebruikers, kinderwagens, rollators e.d. mag leiden.

Op basis van de kentekenregistratie proberen eerst de eigenaar te achterhalen en hem vriendelijk te vragen zijn voertuig te verplaatsen. In Brunssum stellen mijn boa’s zich op als “controlerende gastheer”.

In Brunssum kennen we overigens nergens “betaald parkeren”."
Coördinator Bestuurszaken - Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving
Gemeente Bunnik❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De APV-richtlijnen van de gemeente Bunnik 2020 volgens, in overeenstemming met artikel 5:10 over parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan zegt het volgende:

· 1.Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

· 2.Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Kortom het is niet toegestaan om een motor op een stoep te parkeren."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Bunschoten❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Gemeente Bunschoten gelden geen afwijkende of bijzondere regels ten aanzien van het parkeren van motoren op de stoep. In artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 staat dat andere bestuurders dan genoemd in de artikelen 5 t/m 8 de rijbaan gebruiken. Motoren zijn in de artikelen 5 t/m 8 niet genoemd, dus zijn zij verplicht de rijbaan te gebruiken. Ook bij parkeren dus."Medewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Buren❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het gebruik van het trottoir is in de wegenverkeerswetgeving toegekend aan voetgangers. Het is dus niet toegetaan motoren op de stoep te parkeren."Medewerker Ruimtelijk Beheer
Gemeente Capelle aan den IJsselGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Castricum❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de BUCH gemeenten Bergen NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo is het parkeren van motoren op het voetpad conform de wetgeving RVV niet toegestaan. Wel kan het zijn dat op verzoek een individuele casus aan onze collega’s van Handhaving wordt doorgestuurd."Beleidsmedewerker Verkeer, beheer verkeerslichten
Gemeente CoevordenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Cranendonck☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Volgens de wetgeving moeten motorfietsen, net als andere motorvoertuigen, parkeren in een daarvoor aangewezen parkeervak.

Echter wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir binnen de gemeente Cranendonck in beginsel gedoogd, mits dit geen gevaarlijke en/of hinderlijke situaties met zich meebrengt."
Beleidsuitvoerder Verkeer
Gemeente Cuijk❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Algemene Plaatselijke Verorderingen (APV) van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill, zijn geen specifieke regels opgenomen met betrekking tot parkeren motoren.
Daarom kan er worden uitgegaan van de landelijke regelgeving."
Medewerkster Ruimte
Gemeente Culemborg❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Gemeente Culemborg mag u niet met uw motor op de stoep parkeren,

In het vergunninghouders gebied heeft u een parkeervergunning nodig en op betaald parkeren betaald u gewoon de parkeer belasting.

Dit staat in de beleid regels van de Gemeente Culemborg."
Team parkeren
Gemeente Dalfsen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar wordt sporadisch op gecontroleerd."In artikel 10 RVV 1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) is wettelijk vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Dat geldt dus ook voor motorfietsen.

In de gemeente Dalfsen is het parkeren op het trottoir wettelijk gezien ook verboden. Handhaving vindt echter sporadisch plaats, maar men kan wel bekeurd worden."
Medewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente DantumadielGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente De BiltGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente De Fryske MarrenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente De Ronde Venen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Gemeente de Ronde Venen hebben geen afwijkend beleid voor motoren. Motoren moeten geparkeerd worden in een parkeervak."Medewerker Verkeer - Team Visie & Advies
Gemeente De Wolden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In De Wolden wordt het parkeren van een motor op de stoep gedoogd, behalve in het gebied waar betaalt parkeren is ingesteld. Hier moet je dus een kaartje of een betaalbewijs kunnen overleggen."Gemeentelijk Opsporingsambtenaar | Handhaving openbare ruimte
Gemeente Delft☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De binnenstad van Delft is een autoluw gebied. Dit gebied is alleen toegankelijk voor ontheffinghouders. Het is niet wenselijk dat u uw motor in het autoluwe gebied parkeert. In de overige gebieden van Delft kunt u uw motor parkeren aan de zijkant van de weg, in een parkeervak of op de stoep. Als u op de stoep parkeert dient u ervoor te zorgen dat u overige weggebruikers (voetgangers, kinderwagens of rolstoelen) niet hindert. Een motor met zijspan mag om die reden niet op de stoep staan. Staat uw motor in een vak voor betaald parkeren? Dan moet u een parkeerbewijs kopen. Op plaatsen voor vergunninghouders heeft u een parkeervergunning nodig."Website (verwijzing vanuit de Website van Gemeente Delft
Gemeente Den HelderGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Deurne❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het parkeren van een motor moet volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan. Dit is geregeld in paragraaf 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Link: RVV 1990 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

De gemeente Deurne heeft geen aanvullend beleid of gedoogbeleid op het parkeren van motoren maar volgt de landelijke wetgeving. Parkeren op het trottoir is daarom niet toegestaan."
Cluster Verkeer I Beheer, Onderhoud en Realisatie
Gemeente DeventerGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Diemen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het beleid van de gemeente Diemen is dat u mag op de stoep parkeren mits deze niet hinderlijk staat (voor de voetgangers).

Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt.

Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen en hulpdiensten moeten er langs kunnen.

Als u parkeert in de gemeente Diemen zoals hierboven vermeld krijgt u geen boete."
Administratief medewerkster Parkeren
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Dinkelland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor het parkeren van motorvoertuigen gelden de verkeersregels zoals wettelijk vastgelegd in o.a. de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen (u hebt beide gemeenten gemaild, maar krijgt dus één reactie) zijn geen uitzonderingen vastgesteld voor het parkeren van motoren."
Afdeling Openbare Ruimte | Team Inrichting, vakgebied Mobiliteit
Gemeente Doesburg❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het parkeren van een motor op de stoep/trottoir is wettelijk gezien niet toegestaan.
Als u uw motor op de stoep parkeert dan kunt u bekeurd worden, ook als u geen hinder veroorzaakt."
Adviseur bij Team Leefomgeving
Gemeente Doetinchem☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij ontvingen uw email met betrekking tot het parkeren van motoren in de gemeente Doetinchem.

Het is in de gemeente Doetinchem toegestaan uw motor te parkeren op de stoep mits dit geen hinder veroorzaakt en de doorgang niet geblokkeerd wordt. U hoeft hiervoor geen parkeergeld te betalen.

Parkeergeld is verschuldigd op het moment dat u gebruik maakt van een betaalde parkeerplaats."
Toezichthouder openbare ruimte
Gemeente Dongen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor het parkeren van motoren in onze gemeente hebben wij geen apart parkeerbeleid vastgesteld en vallen wij terug op de landelijke wet- en regelgeving.

Het parkeren van een motor op het trottoir is formeel niet toegestaan."
Beleidsadviseur verkeer
Gemeente Dordrecht☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De gemeente Dordrecht gedoogd het parkeren van motoren op het trottoir, zolang de motoren niet hinderlijk staan geparkeerd. Mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of rolstoel moeten op een normale manier langs kunnen. Als u uw motor in een parkeervak wil parkeren, gelden de regels van betaald parkeren."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Drechterland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Excuses voor de late reactie. Door ziekte en onderbezetting op de afdeling verkeer is de werkvoorraad vorig jaar zo gegroeid dat onze afdeling met een enorme achterstand in het afhandelen van meldingen te maken heeft.

U vraagt zich af of er in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland afzonderlijk beleid is voor het mogen parkeren van een motorfiets op het trottoir.

Hier hebben wij geen apart beleid voor, wat inhoudt dat u zich aan de landelijke regelgeving dient te houden.

Ik heb nog even overleg gehad met de mensen van handhaving. Zij geven aan dat er niet actief op gehandhaafd wordt, tenzij er klachten komen."
Medewerker verkeer
Gemeente Drimmelen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Drimmelen hebben we geen beleid op het gebied van parkeren met de motor. Hiervoor dient u de officieel wettelijke regels te volgens. U dient u motor te parkeren op de rijbaan net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen."Medewerker verkeer - Afdeling openbare werken
Gemeente Dronten☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Hier in de gemeente Dronten is het beleid, dat men de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt, een motor op het trottoir geparkeerd mag worden. Dus is een stoep breed genoeg dat voetgangers, personen in een rolstoel en dergelijk hun weg kunnen vervolgen, is er geen bezwaar."Toezichthouder / BOA
Gemeente DrutenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Duiven❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Conform de Algemeen Plaatselijke Verordening Duiven en Westervoort:

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan. Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

Waarbij een motorfiets een voertuig is, en een trottoir of voetpad niet tot de rijbaan behoort. U mag uw motor dus niet op het trottoir of voetpad parkeren.

U mag uw motor (op 2 wielen) in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. Maar u moet de motor wel parkeren op een parkeerplaats met een blauwe streep. Of op een plaats die is aangeduid als parkeerplaats."
Verkeerskundig medewerker – Afdeling Realisatie & Beheer
Gemeente Echt-Susteren☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Echt-Susteren mag u de motor op de stoep parkeren mist er voldoende doorgang is voor voetgangers, rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens."Medewerker Dienstverlening, Omgevingsdienst
Gemeente Edam-Volendam☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Officieel staat de wet het parkeren van een motor op de stoep niet toe.

Echter wordt er tegenwoordig in sommige gemeenten, waaronder Edam-Volendam, niet op gehandhaafd.

Zolang de motor niet voor hinder zorgt voor voetgangers, rolstoelgebruikers of gehandicaptenvoertuigen zal u daarvoor dus niet bekeurd worden.

Dit kan echter wel veranderen in de toekomst."
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer
Gemeente Ede❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Een motor parkeren moet officieel volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen. Als er parkeervakken zijn moet je je motor daarin zetten. Op de stoep mag de motor volgens de wet niet worden geparkeerd. Conform de APV van gemeente Ede is het ook verboden om een motor op de stoep te parkeren."Beleidsmedewerker Parkeren
Gemeente Eemnes☑️ Parkeren op de stoep niet toegestaan, maar heeft geen prioriteit voor handhaving"Binnen de BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) is hier niets over opgenomen in de APV.

De reguliere wetgeving is dus van toepassing, wat inhoudt dat motoren niet op het trottoir mogen parkeren.

Echter zal handhaving hierop, zolang de voertuigen niet hinderlijk staan geparkeerd, niet de hoogste prioriteit hebben."
Medewerker Openbare Ruimte 2
Gemeente Eemsdelta☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen onze gemeente zijn er geen specifieke regels over het parkeren van motoren. Zolang je de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt is er niks aan de hand. Dan mag de motor ook op de stoep staan. Dit zie je wel in meer plekken binnen onze gemeente."Toezichthouder Publiek Domein
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) domein
Gemeente Eersel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Motorvoertuigen, waaronder de motorfiets, dienen gebruik te maken van de rijbaan en mogen niet parkeren op het trottoir. Zie hiervoor artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Dit is een landelijke regel, waarop onze gemeente geen uitzondering maakt."
Medewerker verkeer en vervoer
Gemeente Eijsden-MargratenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Eindhoven☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Eindhoven mag je je motor op dezelfde plaatsen parkeren als waar je dat met een auto mag. Daarnaast mag je je motor parkeren op de stoep, zolang je hierdoor niemand tot last bent. Zorg ervoor dat voetgangers en mensen in een rolstoel erlangs kunnen. Parkeer je motor ook niet voor deuren, vlak naast of op gehandicaptenparkeerplaatsen of op laad- en losplaatsen. Zo voorkom je een boete."Website
Gemeente Elburg❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar je wordt waarschijnlijk niet beboet"De Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg heeft geen specifieke regels over motoren (motorfietsen).
Op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) moeten de gebruikers van motorfietsen de rijbaan gebruiken, en mogen zij dus niet op het trottoir parkeren.

Wat ik zo kan zien is dat op meerdere plekken in Nederland bij diverse gemeenten het gebruik van voetpaden/trottoirs voor het parkeren van de motorfiets wordt gedoogd dan wel dat daartegen niet actief wordt opgetreden. Een en ander natuurlijk voor zover hierdoor geen hinder en/of gevaarlijke situaties ontstaan. Het eigenlijke gebruik van de voetpaden/trottoirs mag niet door het plaatsen van een motorfiets worden belemmerd, in dat geval kan altijd worden opgetreden.

Aanvullend geeft artikel 25 van het RVV 1990 aan dat binnen een blauwe zone (zoals in de vesting van Elburg aanwezig is) het verboden te parkeren is buiten de vakken. Dit geldt ook voor motorfietsen. Over het algemeen zijn de trottoirs/voetpaden binnen de vesting ook zodanig dat het zonder hinder parkeren van een motorfiets daar niet eenvoudig is.
Binnen een woonerf is het parkeren in de vakken ook verplicht (art. 46 RVV 1990).

Concluderend zal binnen de gemeente Elburg, buiten de blauwe zone, bij het plaatsen van een motorfiets op het voetpad/trottoir, mits daarbij geen hinder wordt veroorzaakt, waarschijnlijk niet voor worden bekeurd (met het voorbehoud dat het aan de individuele boa, of de politieambtenaar is om een dergelijke afweging te maken). "
Juridisch Medewerker Handhaving
Gemeente Emmen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Emmen is dezelfde regelgeving als in Amsterdam. Je mag de motor op de stoep parkeren dus b.v. langs een pand. Dus niet hinderlijk of een doorgang blokkeren. Er hoeft dus ook geen parkeergeld voor afgedragen worden."Coördinator Team Handhaving
Gemeente Enkhuizen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Excuses voor de late reactie. Door ziekte en onderbezetting op de afdeling verkeer is de werkvoorraad vorig jaar zo gegroeid dat onze afdeling met een enorme achterstand in het afhandelen van meldingen te maken heeft.

U vraagt zich af of er in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland afzonderlijk beleid is voor het mogen parkeren van een motorfiets op het trottoir.

Hier hebben wij geen apart beleid voor, wat inhoudt dat u zich aan de landelijke regelgeving dient te houden.

Ik heb nog even overleg gehad met de mensen van handhaving. Zij geven aan dat er niet actief op gehandhaafd wordt, tenzij er klachten komen."
Medewerker verkeer
Gemeente Enschede☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De gemeente Enschede hanteert het beleid zoals dat ook in Amsterdam geldt, zoals u al heeft opgezocht. Dit betekent dat u uw motor op de stoep mag parkeren zonder parkeergeld, maar wel er voor moet zorgen dat het overig verkeer hier geen hinder van ondervindt."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Epe❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Epe heeft geen expliciete beleidsregels over het parkeren van motoren. Hier geldt daarom de landelijke regelgeving. Handhaving hiervan ligt bij de dienstdoende boa en/of politie."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Ermelo❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Uit artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 (RVV 1990) volgt dat bestuurders voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten mogen gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad. Uit dit artikel blijkt dus dat een motor niet op het trottoir mag worden geparkeerd. Wanneer een overtreding van dit artikel wordt geconstateerd kunt u hiervoor een boete krijgen.

In de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Ermelo geen aparte verbodsbepaling opgenomen voor het parkeren van een motorvoertuig op de stoep.
Let op! Wanneer het gaat om een defecte motor mag deze op grond van artikel 5:4 van onze APV, niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geparkeerd. "
Handhavingsjurist
Gemeente Etten-Leur❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Terugkoppeling: De regels over parkeren op het trottoir is wettelijk vastgelegd in het RVV. Men mag in principe in heel Nederland niet parkeren met motorvoertuigen op het trottoir. Het kan zijn dat er in sommige steden door de politie of boa's daar niet op gehandhaafd wordt. In Etten-Leur zou ik daar niet van uitgaan omdat daar geen gedoogafspraken over zijn vastgelegd.

T.a.v. de regels over parkeergelden kunnen de gemeentes zelf bepalen welke voertuigen waarvoor en hoeveel moeten betalen. In Etten-Leur wordt nog geen onderscheidt tussen motoren en personenauto's. Ook voor motoren dient dus in een betaald parkeren gebied betaald moeten worden voor het verkrijgen van een parkeerrecht."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Geertruidenberg❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De Gemeente Geertruidenberg heeft geen apart beleid voor het parkeren van motoren. De regels uit het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zijn dus van toepassing."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Geldrop-Mierlo☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben een gedoogbeleid voor parkeren op het trottoir voor motorfietsen. Zolang het parkeren niet hinderlijk is zullen wij niet optreden. Wanneer het wel hinderlijk is doen wij dit wel."Afdeling Ruimte| Team Strategie en Beleid
Gemeente Gemert-Bakel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Motorvoertuigen dienen altijd gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) dus ook motorfietsen. Het is niet toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir. Het is toegestaan om een motorfiets in een parkeervak te parkeren. Gemeente Gemert-Bakel hanteert geen afwijkende regels wat parkeren op het trottoir mogelijk maakt. Sommige steden hebben afwijkende regels hierin.

Van belang is dat geen enkel voertuig de doorgang mag belemmeren van het trottoir of de rijbaan. Het parkeren van een motor op het trottoir is geen prioriteit voor handhaving maar zal sneller bekeurd worden als de motor het trottoir blokkeert.

Kortom, nee parkeren mag niet op het trottoir. Echter bepaalt de situatie op locatie in hoeverre handhaving hierop handhaaft. "
Vakspecialist Verkeer
Gemeente Gennep☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In gemeente Gennep mag u een motorfiets op het trottoir parkeren, mits u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen."Beleidsondersteuner Verkeer en Mobiliteit
Gemeente Gilze en Rijen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De wetgeving rondom parkeren van voertuigen is omschreven in de het RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. U kunt een en ander onder artikel 10 terugvinden via deze link. Concreet staat hier dat (onder andere) een motorfiets niet op het trottoir mag worden geparkeerd.

Dit geldt ook voor de gemeentes binnen de ABG, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

In sommige gemeentes zoals Amsterdam wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir getolereerd. Vaak staat dit dan beschreven in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Algemeen gezien is het parkeren van motorfietsen op het trottoir niet toegestaan."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Goeree-Overflakkee❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Ik kan uw vraag alleen beantwoorden dat de wet leidend is.

Een motor parkeren moet officieel volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen. Als er parkeervakken zijn moet de motor daarin gezet worden. Op de stoep mag de motor volgens de wet niet worden geparkeerd. "
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (domein 1)
Gemeente Goes☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeert u uw motor in een parkeervak waar betaald parkeren geldt? Dan moet u daarvoor parkeergeld betalen. U kunt dit doen bij de betaalautomaat, met uw bankpas of contant geld. Een andere mogelijkheid is belparkeren, via een provider. Parkeert u uw motor in een parkeervak in het gebied voor vergunninghouders? Dan heeft u een parkeervergunning nodig.

U mag uw motor ook parkeren op de stoep. Zorgt u er dan voor dat ander verkeer er nog goed langs kan. Voetgangers en rolstoelgebruikers mogen geen last van uw motor hebben. Parkeer uw motor ook niet voor deuren, vlak naast of op gehandicaptenparkeerplaatsen of op laad- en losplaatsen. Voor parkeren op de stoep hoeft u niet te betalen. Ook heeft u geen vergunning nodig. Bij het veroorzaken van overlast krijgt u wel een boete."
Website
Gemeente Goirle❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Goirle heeft hiervoor geen specifiek beleid. Voor het parkeren van motoren staan wetten beschreven in het RVV. Hierin staat dat parkeren van motoren op de stoep niet is toegestaan. Deze wetten zijn leidend."Verkeerskundige
Gemeente Gooise MerenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Gorinchem❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In Gorinchem is een motor gelijk aan een auto. Zie eventueel “Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)” (online te lezen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-01-01)
Een motor dient net zoals een auto zodoende in een (auto)parkeervak geparkeerd worden.
Bijvoorbeeld in de binnenstad is er een parkeerverbodszone, het parkeren van een motor is alleen toegestaan binnen de vakken, daarbuiten kan bekeurd worden."
Parkeerregisseur Team Stadsontwikkeling
Gemeente GoudaGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Grave❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Algemene Plaatselijke Verorderingen (APV) van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill, zijn geen specifieke regels opgenomen met betrekking tot parkeren motoren.
Daarom kan er worden uitgegaan van de landelijke regelgeving."
Medewerkster Ruimte
Gemeente Groningen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U kunt uw motor op de stoep parkeren. Dat mag zonder parkeervergunning en u hoeft daarvoor ook niet naar een parkeerautomaat. Uw geparkeerde motor mag anderen niet hinderen. U kunt uw motor ook parkeren in sommige buurtstallingen in de stad Groningen."Website
Gemeente Gulpen-WittemGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Haaksbergen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Haaksbergen heeft geen beleid voor het stallen van motorfietsen.

Bij wet is het verboden om een motorfiets op het trottoir te stallen.

In Haaksbergen daarom ook."
(beleids) Medewerker Verkeer & Vervoer
Gemeente HaarlemGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Haarlemmermeer☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Op de stoep mag als je geen hinder veroorzaakt"Medewerker handhaving
Gemeente Halderberge❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).
Het is dus (formeel) niet toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir. Het is toegestaan om een motorfiets in een parkeervak te parkeren.

Sommige gemeenten die parkeergelden heffen hebben in de plaatselijke verordening staan dat op betaald parkeerplaatsen (dat kunnen parkeervakken zijn) alleen motorvoertuigen met meer dan twee wielen mogen staan. In de Gemeente Halderberge is dat niet van toepassing.

Ook in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben wij geen artikel opgenomen waarin staat dat het is toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir."
Verkeerskundige
Gemeente Hardenberg☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeert u uw motor in het centrum op straat of in een parkeervak? Dan betaalt u parkeergeld. U kunt uw motor niet parkeren op een parkeerplaats achter een slagboom.

U kunt belparkeren gebruiken. U hoeft dan geen kaartje uit de automaat te halen. We controleren uw kenteken en zien dan of u hebt betaald.

U kunt uw motor ook op de stoep parkeren. Daar hoeft u géén parkeergeld te betalen. Officieel mag u uw motor niet op de stoep parkeren. Maar we geven geen boete als:
- uw motor niet in de weg staat en
- voetgangers en rolstoelgebruikers er geen last van hebben.
- voetgangers (waaronder mensen met een rolstoel of kinderwagen), gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen.

Een motor met een zijspan mag u niet op de stoep parkeren.

Staat uw motor wel in de weg? Of zorgt deze voor een onveilige situatie? Dan krijgt u een boete."
Website
Gemeente Harderwijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Zolang u niet hinderlijk geparkeerd staat en kinderwagens, rollators etc. er langs kunnen word er door ons niet verbaliseerd.
"
Wijkboa Stadsweiden
Gemeente Hardinxveld-GiessendamGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Harlingen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen de gemeente Harlingen hebben we geen beleid met betrekking tot het parkeren van motoren. Maar in de praktijk gaan we er mee om zoals u de website van de gemeente Amsterdam gevonden heeft: Als u uw motor op de stoep parkeert, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen. Aanvullend zou ik willen stellen: let daarbij ook goed op de eventueel aanwezige blinden geleide stroken.

Ik zal mijn best doen om dit ook op onze website te laten vermelden, zodat het voor een ieder duidelijk is."
Beleidsmedewerker Verkeer en Parkeren
Gemeente Hattem❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Als gemeente Hattem hebben wij geen specifiek beleid aangaande het parkeren van motorfietsen. Daarom is de bestaande, landelijke regelgeving hierin leidend. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) bevat een groot deel van de verkeerswetgeving.

In het RVV staat dat een motorfiets een motorvoertuig is op twee wielen. De eerste artikelen van het RVV geven aan welke plaats op de weg bepaalde categorieën weggebruikers hebben, bijvoorbeeld fietsers, voetgangers en ruiters. In artikel 10 wordt gesteld dat andere bestuurders dan daarvoor genoemd voor het parkeren van hun voertuig gebruik mogen maken van andere weggedeelten, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en het ruiterpad.

Voor deze regelgeving is een bestuurder van een motorfiets gelijk aan die van een auto (beide motorvoertuigen) en gelden dus dezelfde regels. Het parkeren op de stoep is dan ook niet toegestaan, tenzij dit anders wordt vermeld (bijvoorbeeld door een bord of een specifiek aangeduid parkeervak)."
Adviseur verkeer
Gemeente Heemskerk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Hieronder enige informatie over het parkeren van motoren op het trottoir. De regel is: motoren mogen niet parkeren op het trottoir.

In Heemskerk wordt het parkeren op het trottoir gedoogd mits:
1) er geen hinder en/of gevaar is voor het overige verkeer. Hierbij kijken wij of er genoeg ruimte over is voor voetgangers, rollators, boosters e.d.
2) het parkeren op het trottoir redelijk is. Hierbij kijken wij of op de betreffende locatie niet gewoon op de rijbaan geparkeerd had kunnen worden.

In beide gevallen zal in eerste instantie veelal eerst een waarschuwing worden uitgeschreven, tenzij de veroorzaakte hinder dusdanig ernstig is (bijvoorbeeld blokkeren), dat het voor de motorrijder duidelijk had moeten zijn dat er op de betreffende locatie niet geparkeerd had kunnen worden."
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer
Gemeente Heemstede☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ondanks dat in de RVV een verbod is opgenomen voor het parkeren van motoren op het trottoir wordt er in Heemstede door handhaving op een zelfde manier met het parkeren van motoren op het trottoir omgegaan als in Amsterdam.
Wanneer omwonende "overlast" ervaren van een dergelijk geparkeerd voertuig, zal er contact met de eigenaar opgenomen worden om op locatie te kijken naar een passende mogelijkheid. "
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Heerde❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De plaats van de weg voor een motorfiets is de rijbaan en niet dus het trottoir/de stoep.

Rijden (zittend op de motorfiets) over het trottoir/voetpad/stoep staan we niet toe in Heerde en wordt gesanctioneerd.

Het manoeuvreren van de motor (er naast lopend) en uiteindelijk parkeren van een motorfiets op de stoep/trottoir, zolang dat parkeren van de motorfiets niet hinderlijk of gevaarlijk is, mag wat betreft de handhavers in de gemeente Heerde op het voetpad plaatsvinden. Dat is een standpunt wat al heel wat jaren in de gemeente Heerde geldt. Het wordt al gauw hinderlijk wanneer voetgangers, rolstoelgebruikers, kinderwagens of scootmobielen geen doorgang meer vinden en gevaarlijk bijvoorbeeld wanneer zij van de rijbaan gebruik moeten gaan maken wanneer de motor de doorgang belemmert.

Dus let er goed op waar u de motor parkeert op de stoep in de gemeente Heerde."
Medewerker Ontwikkeling en Openbare orde
Gemeente Heerenveen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben contact gehad met de politie. Volgens de wet mag een motor niet op de stoep geparkeerd worden volgens artikel 10 van het RVV 1990 (Plaats op de weg). De politie handhaaft niet actief op parkeren op de stoep, alleen bij overlast/ belemmering."Afdeling IBOR, team Verkeer
Gemeente Heerhugowaard❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het parkeren van een motor op een voetpad levert een strijd op met de Algemene plaatselijke verordening:
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan als dat gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;

Zoals hierboven ook aangegeven is het verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan als er sprake is van een belemmering. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer niet ten minste een vrije doorgang van 1 meter wordt gelaten op voetpaden. Daarnaast kan het parkeren van een motor op het voetpad een belemmering opleveren bij het beheer of onderhoud van de weg."
Juridisch medewerker VTH/Juridische Zaken
Gemeente Heerlen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De gemeente Heerlen heeft geen specifiek afwijkend beleid voor het parkeren van motoren, parkeren is dus toegestaan conform de geldende verkeersregels.

In het parkeerbeleid van Gemeente Heerlen zijn geen aparte regels opgenomen voor het parkeren van motorfietsen. Het parkeren van motorfietsen is daarom enkel toegestaan conform de geldende verkeersregels. Op grond van artikel 10 RVV bestaat er geen uitzondering voor het parkeren van motoren op het trottoir.

Desondanks wordt er binnen Gemeente Heerlen niet direct verbaliserend opgetreden tegen het parkeren van motoren op het trottoir. De keuze om over te gaan tot handhaven is afhankelijk van de interpretatie van de boa. In het geval van hinderlijk parkeergedrag loopt u het risico dat er verbaliserend wordt opgetreden."
Specialist verkeers(regel)techniek
Gemeente Heeze-Leende❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In principe hanteren wij de Landelijke wetgeving; 'parkeren in de daarvoor bestemde vakken'
De trottoirs binnen de gemeente Heeze-Leende, lenen zich er niet voor om op de stoepen te parkeren, daar de hinder voor minder valide en kinderwagens etc sneller groter wordt. Graag wil ik u dan ook verzoeken om uw motorfiets zo veel als mogelijk in de vakken te parkeren."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Heiloo❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de BUCH gemeenten Bergen NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo is het parkeren van motoren op het voetpad conform de wetgeving RVV niet toegestaan. Wel kan het zijn dat op verzoek een individuele casus aan onze collega’s van Handhaving wordt doorgestuurd."Beleidsmedewerker Verkeer, beheer verkeerslichten
Gemeente Hellendoorn❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Hellendoorn hebben we geen speciaal beleid voor parkeren van motorfietsen. Er gelden dus de algemene regels van het RVV1990. In art. 10 van deze wet staat dat een motorfiets niet op het trottoir geparkeerd mag worden. Deze moet in een gewoon parkeervak of op de rijbaan (net als een auto).
In de gemeenten waar het wordt gedoogd om op het trottoir te parkeren geldt vaak een betaald parkeren zone. Die kennen we in onze gemeente niet. Ook zijn er voldoende parkeervakken beschikbaar, over het algemeen. Enkele woonstraten uitgezonderd waar een hoge parkeerdruk geldt. Maar ook daar is op loopafstand wel een vrij parkeervak te vinden."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Hellevoetsluis☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De gemeente Hellevoetsluis heeft geen specifiek beleid op parkeren voor motoren. Volgens artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is het niet toegestaan om een motorfiets op het trottoir te plaatsen.

In de praktijk worden motoren niet bekeurd die geen hinder veroorzaken."
Medewerker Verkeer en Vervoer
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Gemeente Helmond❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Een motor is een motorvoertuig. Wettelijk gezien is het niet toegestaan een motorvoertuig op het trottoir te parkeren. Een motor moet gewoon in de aanwezige parkeerplaatsen geparkeerd worden."Cluster Mobiliteit
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is geen apart beleid over dit onderwerp vastgesteld. Dat betekent dat bestuurders van een motorfiets moeten voldoen aan de wetgeving die is vastgesteld in het RVV 1990 (hoofdstuk II, paragraaf 10).

Hierbij wil ik opmerken dat de handhavende partijen waar wij regelmatig contact mee hebben een geparkeerde motor op het trottoir wel gedogen, mits de geparkeerde motor geen overlast veroorzaakt. Het komt echter ook voor dat door omstandigheden externe partijen de handhaving in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op zich nemen. Omdat wij met hen geen contact hebben, bestaat de mogelijkheid dat zij handhaven op de geldende regelgeving. Het parkeren op het trottoir blijft daarmee voor eigen risico."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Hengelo☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij gedogen in de gemeente Hengelo het parkeren van een motor als er op geen andere manier in een parkeerplaats kan worden voorzien. Wij juichen het parkeren van een motor op een trottoir niet aan.

Een motor is tenslotte een voertuig. En dient ook zoveel mogelijk in een vak te parkeren. Tegenwoordig wordt er hoofdzakelijk op kenteken geparkeerd in gebieden waar betaald moet worden voor een parkeerplaats. In Hengelo hebben we ook digitaal parkeren. Dus het is wel mogelijk in die zin dat het voorheen lastig was omdat er geen parkeerticket kon worden bevestigd.

In Hengelo hebben we ook een autovrij gebied in het Centrum (stadserf), daar mag er niet met een motor worden gereden, dus ook niet geparkeerd worden in dit gebied. Rondom het gebied net als andere gemeentes gaan wij niet moeilijk doen als een motor buiten het vak wordt geparkeerd. En ook als er dan ergens wordt geparkeerd op een trottoir, omdat het niet anders kan, dan wordt het toegestaan. Maar altijd in acht genomen, geen doorgangen en of ingangen blokkeren."
Juridisch medewerkster wegbeheer - Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Team Voorbereiding en Realisatie
Gemeente Het Hogeland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd als er geen vrije parkeerruimte is"De gemeente Het Hogeland heeft geen specifiek beleid voor het parkeren van motoren. Over het algemeen is er in de gemeente parkeerruimte genoeg. In principe mag natuurlijk niet op de stoep worden geparkeerd. Als het niet anders kan dan is het natuurlijk logisch dat de vrije doorgang niet wordt belemmerd."Verkeer en vervoer, team Infra
Gemeente Heumen☑️ Parkeren op de stoep geen prioriteit voor handhaving"Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is het parkeren van een motor op het trottoir niet toegestaan. Handhaving van dit wetsartikel zal geen prioriteit hebben bij onze toezichthouders, mochten er klachten of meldingen komen dat wordt er opgetreden."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Heusden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Formeel is het een motorvoertuig welke alleen maar op de weg geparkeerd mag worden. Er is echter geen richtlijn binnen de gemeente Heusden. Wij (Boa’s) bekeuren niet voor het parkeren op een stoep. Wat dat betreft lopen we in een lijn met de gemeente Amsterdam. Ook bij ons geldt dat de vrije doorgang dient te worden gewaarborgd. "BOA/Toezichthouder BRP - Lid Heusdens Interventieteam
Gemeente HillegomGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente HilvarenbeekGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Hilversum☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Motors mogen wel op de stoep geparkeerd worden, mits er geen onveilige situatie wordt veroorzaakt of de doorgang niet wordt geblokkeerd.

Wanneer dit het geval is, dan kan de houder van de motor een bekeuring krijgen."
Afdeling Parkeren
Gemeente Hoeksche Waard☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Een Motorfiets is net een auto betreffende het gebruik van de wegenstructuur. Hij hoort net als een auto geparkeerd te worden in een parkeervak of op een locatie waar je mag parkeren op straat.

Echter, de meningen zijn verdeeld als het gaat over hele drukke woonwijken waar een hoge parkeerdruk is en “iedereen” eigenlijk blij is als er een extra plekje vrij komt omdat jij een mooie plek hebt gevonden waarbij je “niemand” in de weg staat en geen onveilige situatie creëert. Dit klinkt als een win-win situatie. Desondanks zeggen sommige collega’s zwart-wit: hij hoort op een plek te staan waar de auto’s ook geparkeerd mogen staan

De BOA’s zullen hier waarschijnlijk (per situatie en persoon verschillend natuurlijk) dan ook niet op bekeuren. Tot het moment dat er iemand gaat klagen over jouw motor, en dan zullen ze jou gaan benaderen met de vraag je motor ergens anders te zetten of je te bekeuren."
Medewerker verkeer en vervoer
Gemeente Hof van Twente❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Ik heb het nagevraagd wat er rondom het parkeren van motoren is geregeld in de Hof van Twente.

In art 5.10 van de APV Hof van Twente is het volgende opgenomen:
"Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte".

U mag zoals in de APV staat uw voertuig niet op het trottoir parkeren."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Hollands Kroon☑️ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar je krijgt niet direct een boete"Wat er in onze algemene plaatselijke verordening is opgenomen over parkeren kunt u hier nalezen: Algemene Plaatselijke Verordening Hollands Kroon 2019 (overheid.nl).

Binnen Hollands Kroon zijn geen betaald parkeer gebieden.

Wel is het zo dat het niet is toegestaan om een motor of voertuig op een voetpad te parkeren omdat dit voor andere gebruikers hinderlijk kan zijn. Collega’s van team handhaving zullen hier in eerste instantie een waarschuwing voor geven en bij een tweede overtreding een boete uitschrijven."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Hoogeveen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Hoogeveen wordt het parkeren van een motor op de stoep gedoogd, behalve in het gebied waar betaalt parkeren is ingesteld. Hier moet je dus een kaartje of een betaalbewijs kunnen overleggen."Gemeentelijk Opsporingsambtenaar | Handhaving openbare ruimte
Gemeente HoornGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Horst aan de Maas☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben in de Gemeente Horst aan de Maas geen beleid v.w.b. parkeren op de stoep met een motor. Wij hanteren de vuistregel dat zodra je niet hinderlijk staat geparkeerd met de motor op de stoep dit geen probleem is en is toegestaan.

Niet hinderlijk wil zeggen 90 cm vrije ruimte voor vrije doorgang van rolstoelen, rollators en scootmobielen."
Verkeerskundig medewerker
Gemeente Houten☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Op de stoep mag als je geen hinder veroorzaakt. Of de motor hinderlijk geparkeerd staat wordt beoordeeld door de handhaver."Medewerker Gemeente Houten
Gemeente HuizenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Hulst❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor motoren gelden dezelfde regels als voor andere motorvoertuigen. Dit wil dus zeggen dat ook een motor dient te betalen wanneer deze geparkeerd wordt binnen een betaald parkeerzone in onze gemeente. De motorparkeerplaatsen bij de Grote Markt vallen hier ook onder.

In Hulst kan mobiel worden betaald via verschillende aanbieders van mobiel parkeren. Een overzicht van de aanbieders is te vinden op https://shpv.nl/parkeerproviders/. - Parkeren op de stoep wordt in de gemeente Hulst niet gedoogd, wanneer er geen plaats meer is op de motorparkeerplaatsen bij de Grote Markt kunt u gebruik maken van een normaal parkeervak.

Intern zullen we kijken of we hierover wat meer kunnen verduidelijken op onze website, bedankt voor uw opmerking hieromtrent."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente IJsselsteinGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Kaag en BraassemGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente KampenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Kapelle❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Kapelle is er geen betaald parkeren.

Vandaar dat wij hier niks over hebben geregeld in onze APV.

Het parkeren van de motorfiets is daarom niet toegestaan op de stoep.

Hiervoor kunt u een parkeervak gebruiken."
Adviseur Verkeer
Gemeente Katwijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ik ontving via via uw mail in mijn mailbox. Ik heb contact opgenomen met de verkeer adviseur om uw vraag te kunnen beantwoorden. Zijn antwoord was dat op de stoep geparkeerd mag worden wanneer er geen onveilige situaties ontstaan, dus vrije doorgang voor bijvoorbeeld voetgangers moet gewaarborgd zijn. Verder hoeft u niet te betalen dan wel een parkeervergunning te hebben wanneer u op de stoep parkeert. "Opsporingsambtenaar, Openbare Ruimte
Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente KerkradeGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Koggenland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Koggenland heeft geen aparte alinea opgenomen over het parkeren van motoren op het trottoir. Wij conformeren ons aan de landelijke wetgeving op dit gebied. Volgens het RVV mag een motorvoertuig niet geparkeerd worden op het trottoir.

Als men op het trottoir parkeert met een motorvoertuig riskeert men een boete."
Medewerker Verkeer
Gemeente Krimpen aan den IJsselGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Krimpenerwaard❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In onze gemeente is parkeren van motoren op trottoirs niet toegestaan. Artikel 10 van het RVV 1990 geeft aan dat bestuurders van motorvoertuigen geen gebruik mogen maken van het trottoir, ook niet voor parkeren.

In onze APV (algemeen plaatselijke verordening) zijn hier geen uitzonderingsregels voor opgenomen. U kunt uw motor parkeren in een parkeervak of langs de rijbaan."
Beleidsmedewerker - Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling
Gemeente LaarbeekGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente LanderdGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Landgraaf☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als we kijken naar het RVV1990 (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) dan zien we dat motorvoertuigen geen gebruik mogen maken van het trottoir. Dat geldt dus ook voor parkeren.

In de gemeente Landgraaf hebben we geen specifiek beleid voor parkeren van motoren (buiten de geldende regelgeving). Bij voorkeur zet u uw motorfiets dus gewoon in een parkeervak of langs de weg.

Ik heb net met de afdeling Toezicht en Handhaving (T&H) gesproken. Zij geven aan dat er in Landgraaf niet handhavend wordt opgetreden indien de motorfiets, zonder dat dit hinderlijk is voor overige verkeersdeelnemers, op het trottoir wordt geparkeerd. Er moet dus genoeg ruimte zijn om met een rolstoel, rollator, kinderwagen, kinderfietsje etc langs te komen. Houdt hiervoor in een woonstraat dus ongeveer 4 stoeptegels (30x30cm) ruimte over.

Mocht iemand uit de buurt toch een melding maken dan zal de afdeling T&H ter plaatse bepalen of het wel of niet als hinderlijk wordt gevonden."
Medewerker Verkeer - Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken (ROG)
Gemeente LandsmeerGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente LangedijkGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Lansingerland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Een motorfiets hoort in principe te worden geparkeerd op een parkeerplaats. Eigenlijk zoals een auto hoort te parkeren. In onze gemeente wordt er qua handhaving met coulance omgegaan wanneer een motorfiets op het trottoir staat. Hierbij is het wel zaak dat de motorfiets niet gevaarlijk of hinderlijk staat geparkeerd op het trottoir. Wanneer dit wel het geval is dan nemen onze handhavers doorgaans eerst contact op met de eigenaar met het verzoek de motorfiets beter neer te zetten."Programmaleider Verkeer & Vervoer
Gemeente Laren☑️ Parkeren op de stoep niet toegestaan, maar heeft geen prioriteit voor handhaving"Binnen de BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) is hier niets over opgenomen in de APV.

De reguliere wetgeving is dus van toepassing, wat inhoudt dat motoren niet op het trottoir mogen parkeren.

Echter zal handhaving hierop, zolang de voertuigen niet hinderlijk staan geparkeerd, niet de hoogste prioriteit hebben."
Medewerker Openbare Ruimte 2
Gemeente Leeuwarden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het is in de gemeente Leeuwarden toegestaan uw motor op de stoep te parkeren, rekening houdend met exact de zaken die u zelf al noemt. U mag niet staan op een parkeervak waar vergunningplicht geldt. Zo lang u dit alles in acht neemt, hoeft u geen parkeergeld te betalen. U zult geen boete krijgen."Medewerker Service & Informatie Publieke Dienstverlening
Gemeente Leiden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Op de stoep mag als je geen hinder veroorzaakt"Operationeel Manager Handaving
Gemeente Leiderdorp❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In Leiderdorp bestaat er geen betaald parkeren. Voor het parkeren van motorvoertuigen houden wij ons hieromtrent aan de landelijke wetgeving namelijk de RVV 1990. In artikel 10 van deze wet staat het volgende omschreven:
Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

E.e.a. betekend dat motorfietsen dan wel overige mororvoertuigen niet mogen parkeren op het trottoir, maar gebruik moeten maken van de rijbaan of de aanwezige parkeerplaatsen."
Team Handhaving & Toezicht
Gemeente Leidschendam-VoorburgGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Lelystad☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben als gemeente geen actieve handhavingsbeleid hiervoor. Wij treden alleen op bij excessen. Dit houdt in dat we handhavend optreden wanneer er hinderlijk geparkeerd wordt."Senior inspecteur/boa
Gemeente Leudal❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Onze wet- en regelgeving staat openbaar op onze website aangegeven in de Algemene plaatselijke verordening (APV) (https://www.leudal.nl/lokale-regels) .

In de APV staat het volgende vermeldt over het parkeren of laten stilstaan van voertuigen:

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

Dit betekent dat u in gemeente Leudal uw motor niet op de stoep mag parkeren of laten stilstaan, alleen parkeren en stilstaan op de rijbaan is toegestaan."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Leusden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Leusden hanteert ongeveer dezelfde aanpaklijn als de gemeente Amsterdam. Maar in Leusden hoeft niet voor het parkeren te worden betaald. Het spreekt voor zich dat parkeren langs de rijbaan (in plaats van op het trottoir) onze voorkeur heeft. Maar als de parkeerdruk aan de hoge kant is kan ik mij voorstellen dat dit voor bestuurders reden kan zijn hun motorfiets op het trottoir te parkeren. Zolang dat geen hinder oplevert voor passanten en dit niet tot onveiligheid leidt, wordt dit gedoogd.

Om een lang verhaal kort te maken: het parkeren van motorfietsen op het trottoir wordt in Leusden gedoogd zolang dit niet tot hinder of overlast leidt."
Beleidsadviseur verkeer en vervoer
Gemeente Lingewaard❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Op basis van artikel 10 RVV1990 is dit niet toegestaan.
Sommige gemeenten maken hierop uitzonderingen maar voor zover ons bekend kennen we die uitzondering in de gemeente Lingewaard niet."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente LisseGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Lochem☑️ Parkeren op de stoep gedoogd (wordt niet op gehandhaafd)"De gemeente Lochem heeft geen beleid hierop gemaakt.

Het is namelijk zo dat je landelijk nergens met de motorfiets op het de stoep mag parkeren volgens de Wegenverkeerswet.

Wij als handhavers van de gemeente Lochem controleren niet als er een motorfiets op de stoep staat geparkeerd. Alleen als er een onveilig situatie ontstaat, hinder of als wij melding krijgen dat de doorgang wordt geblokkeerd, zullen wij hier tegen optreden.

Maar dan gaan wij eerst in gesprek met de motor rijder als wij die kunnen traceren."
BOA, Toezichthouder en Marktmeetser - Team Handhaving
Gemeente Loon op Zand❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen onze gemeente is er niets aparts geregeld omtrent het parkeren van motorfietsen. Echter houden wij ons aan de wettelijke verkeersregels.

Volgens de wettelijke verkeersregels moet een motorfiets geparkeerd worden op de rijbaan. Als er parkeervakken zijn dan moet je je motorfiets daarin parkeren.

Een voordeel is dat wij geen betaald parkeren hebben in onze gemeente."
Afdeling Infra
Gemeente Lopik☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij in gemeente Lopik hebben er eigenlijk geen regels over en ik ga mee met wat de gemeente Amsterdam zegt over het parkeren.
Mits er een goede doorloop is en mensen of voertuigen geen hinder ondervinden, vind ik als boa gemeente Lopik het geen probleem."
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Gemeente Losser☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"We hebben daarvoor niet specifiek beleid, maar volgen daarbij de lijn die in den lande gebruikelijk gehanteerd wordt;

Motorfietsen zijn niet verplicht om in een parkeervak te parkeren en binnen de blauwe zone is ook een parkeerkaart niet verplicht. Inderdaad is het wel zaak de bereikbaarheid van panden/percelen in stand te houden en het voorkomen van gevaarlijke situaties en hinder.

Hierop wordt ook door de politie als zodanig gehandhaafd."
Administratief medewerker
Gemeente Maasdriel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Maasdriel mag een motor op de stoep geparkeerd worden mits de bruikbaarheid van de weg niet wordt belemmerd. Van belemmering is in ieder geval sprake wanneer niet tenminste een doorgang van 1,2 meter breed wordt vrij gelaten op voetpaden. Zie hiervoor ook afdeling 2 lid 2 van de APV 2021 van de gemeente Maasdriel."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Maasgouw☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ook in de gemeente Maasgouw geldt dat u de motor op de stoep mag parkeren, op voorwaarde dat er voldoende doorgang is voor voetgangers, rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens."Specialist Dienstverlening, afdeling Omgevingsdienst van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
Gemeente Maassluis☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Maassluis is geen betaald parkeren. Je hoeft dus geen parkeergeld te betalen. In de praktijk wordt het parkeren op de stoep van een motorfiets gedoogd, mits de doorgang niet geblokkeerd wordt en er geen onveilige situatie ontstaat. Als dat wel het geval is wordt er contact opgenomen met de eigenaar van het voertuig. "Medewerker Handhaving & Toezicht
Gemeente Maastricht❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Een motor is qua verkeersregels in de wegenverkeerswet gelijk gesteld aan een auto. Een auto moet zich altijd op de weg bevinden en mag alleen parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. In het centrum van Maastricht zijn dit altijd parkeerplaatsen. Dit omdat er een parkeerverbod geldt (voor buiten de vakken).

Dit zijn de straatparkeerplaatsen of andere parkeervoorzieningen zoals parkeergarages.

In het centrum hebben we daarnaast nog een parkeerplaats die uitsluitend bestemd is voor motoren en brommers. Deze is gelegen naast het Mosae Forum, op de Maaspromenade. Hier mogen motoren en brommers parkeren zonder dat daarvoor een parkeerrecht (verkregen via belparkeren, parkeerautomaat of een parkeervergunning) vereist is.

Voor het parkeren op een betaalde, vergunning of combi-parkeerplaats is wel een parkeerrecht vereist."
Beleidsondersteuner Ruimte - Team Mobiliteit en Team Wonen en Leefkwaliteit
Gemeente Medemblik❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Ik citeer voor u artikel 4.13 uit onze APV 2020 (Algemene Plaats Verordening 2020):
Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:
A. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;
B. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan
C. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezigh ebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of
D. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen."
Medewerker Verkeer & Vervoer
Gemeente Meerssen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen de gemeente Meerssen is geen apart beleid maar gelden gewoon de verkeerregels:

Een motor parkeren moet officieel volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen.

Als er parkeervakken zijn moet je je motor daarin zetten. Op de stoep mag de motor volgens de wet niet worden geparkeerd."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente MeierijstadGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Meppel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Meppel hanteren we hetzelfde beleid als in Amsterdam: je mag je motor op de stoep parkeren mits je geen hinder veroorzaakt voor anderen."Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Gemeente Middelburg☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het beleid van de Gemeente Middelburg is: Als u uw motor op de stoep parkeert, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen.
Indien u uw motorvoertuig in een vak parkeert dient u parkeergeld te betalen."
Administratief medewerker
Gemeente Midden-Delfland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Met een motorfiets op de stoep parkeren is niet toegestaan. Echter zullen wij hier niet handhaven, mits er geen gevaar of hinder veroorzaakt wordt."Allround handhaver - Buitengewoon opsporingsambtenaar
Gemeente Midden-Drenthe❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Midden-Drenthe bestaat er geen parkeerbelasting. Wel bestaat er in sommige kernen een blauwe zone. Als u hier wilt parkeren moet u gebruik maken van een blauwe parkeerschrijf. Hoe u deze gebruikt, kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over het parkeerbeleid van de gemeente kunt u vinden via de GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan).

In de blauwe zone, mag van maandag tot en met zaterdag van 8.00 – 18.00 uur en op vrijdag van 18.00 – 21.00 uur niet langer dan twee uur geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen parkeerplekken. Dit kan alleen wanneer de auto is voorzien van een parkeerkaart.

Wij adviseren u niet een motorvoertuig op de rijbaan/trottoir/het fietspad te parkeren. De handhavers/Politie kan hier voor schrijven.
Tevens i.v.m. werkzaamheden van groenvoorzieningen en de doorgang op de straat zien we graag geen motorvoertuigen op de bovenstaande genoemde plekken."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Midden-Groningen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als gemeente Midden-Groningen volgen wij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Artikel 10 in dit reglement luidt:
Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Voor het parkeren van een motorfiets op de stoep hebben wij geen beleid opgesteld. Dit betekent dat de beoordeling ligt bij de individuele opsporingsambtenaar.
"
Team Veiligheid en Vergunningen
Gemeente Mill en Sint Hubert❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de Algemene Plaatselijke Verorderingen (APV) van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill, zijn geen specifieke regels opgenomen met betrekking tot parkeren motoren.
Daarom kan er worden uitgegaan van de landelijke regelgeving."
Medewerkster Ruimte
Gemeente Moerdijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben dit niet specifiek in beleid opgeschreven. Landelijk is het in principe niet toegestaan om voertuigen te parkeren op de stoep. Dat is bij ons eigenlijk ook het geval.

Wat wel gebeurd is gedogen. Wij gaan als gemeente niet zomaar mensen beboeten die dat wel doen. Als je je motor niet hinderlijk parkeert en geen gevaar veroorzaakt sullen wij niet bekeuren.

Daarnaast is het eigenlijk altijd zo dat onze BOA's niet meteen bekeuren maar eerst waarschuwen."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Molenlanden❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Er gelden twee juridische kaders als het om parkeren in het algemeen gaat, namelijk de landelijk geldende verkeersregels en de lokale gemeentelijke regels (Algemeen Plaatselijke Verordening).

Volgens de landelijke verkeersregels is het gebruik van trottoirs door motorfietsen niet toegestaan. Echter zijn er enkele gemeenten die via de APV een uitzondering vastleggen voor motoren zodat de openbare ruimte beter benut worden, of door mensen te stimuleren om met de motorfiets te gaan in plaats van de auto. Ik kan mij daarom goed voorstellen dat een gemeente als Amsterdam dit heeft vast laten leggen in de APV van de gemeente Amsterdam.

De gemeente Molenlanden heeft geen aanvullend beleid m.t.t. motorfietsparkeren opgenomen in de APV van Molenlanden. Omdat parkeren op trottoirs in de landelijke verkeersregels verboden is, is het daarom niet toegestaan om binnen onze gemeente met de motor gebruik te maken van trottoirs. Indien u dit toch doet, loopt u kans op een boete.

Hoe groot de kans op de boete is, is naar beoordeling van de boa’s dan wel de politie die binnen de gemeente handhaving doen. Bij een overtreding wegen zij ook mee of de overtreding ter plaatse schade en/of overlast aan anderen veroorzaakt. Wij stimuleren de boa’s altijd om iedere overtreding per locatie te beoordelen om zodoende noodgevallen of goed bedoelde overtredingen niet te verbaliseren. Omdat de boa’s onder leiding staan van de politie, kunnen wij als gemeente niet 100% garanderen dat u bespaart blijft van een bekeuring."
Verkeerskundige Team Beheer Buitenruimte
Gemeente Montferland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Montferland is het niet toegestaan om uw motor op de stoep te parkeren. uw motor dient in een parkeervak of langs de weg te staan."Buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder openbare ruimte en Jeugd BOA
Gemeente MontfoortGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Mook en Middelaar☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De regelgeving omtrent het parkeren van motoren is in de Gemeente Mook en Middelaar is vergelijkbaar met de Gemeente Amsterdam die u als voorbeeld stelt."Buitengewoon opsporingsambtenaar
Gemeente Neder-Betuwe☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben geen parkeerbeleid voor motoren. Dat wil zeggen dat parkeren op het trottoir in onze gemeente gedoogd wordt, mits de doorgang en/of veiligheid van andere weggebruikers en hulpdiensten niet in gevaar is.

Verder hebben we in onze gemeente nergens betaald parkeren."
Medewerker verkeer
Gemeente NederweertGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Nieuwegein☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U mag uw motor op het trottoir parkeren. Mits deze geen hinder op levert voor het overig verkeer.

Dus voetgangers, mensen in rolstoelen en met rollators of kinderwagens hulpdiensten en dergelijke mogen geen hinder ondervinden bij de doorgang van uw geparkeerde motor.

U hoeft in betaald parkeergebieden hiervoor geen kaartje te kopen."
Senior BOA Stadstoezicht TVL
Gemeente Nieuwkoop☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat het volgende:

Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Hierin wordt duidelijk dat het parkeren van een motorfiets dus niet is toegestaan op het trottoir. Een motorfiets hoort dus officieel op dezelfde plaatsen te parkeren als een auto, dus langs de rijbaan of in een parkeervak.

Dat neemt niet weg dat er ook mogelijkheden zijn om de motorfiets op de trottoir te parkeren. In de praktijk is er geen sprake van het fanatiek handhavend optreden tegen eigenaren van op het trottoir geparkeerde motoren. Officieel is het niet toegestaan, maar het gebeurt gewoon. Een motorfiets parkeren op het trottoir wordt gedoogd, mits deze niet voor hinder zorgt. Wanneer er een doorgang wordt geblokkeerd, of er een onveilige situatie ontstaat kan er alsnog bekeurd worden."
BOA-Toezicht
Gemeente Nijkerk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Nijkerk hebben wij hier geen beleid op, maar kunnen wel meegaan in de redenering in de cursieve tekst in je mail [de tekst over het parkeerbeleid van motoren in de gemeente Amsterdam]. Bij meldingen of klachten van veroorzaakte overlast, of een gevaarlijke situatie, wordt wel handhavend opgetreden.

Kortom: denk aan een ander en de verkeersveiligheid als je je motor toch op de stoep parkeert."
Adviseur Verkeer en Vervoer
Gemeente Nijmegen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Nijmegen is het toegestaan om een motor op het trottoir te parkeren mits deze niet hinderlijk geparkeerd staat. Hiervoor zijn geen ontheffingen, dit wordt gewoon gedoogd."Medewerker Bureau Parkeren en verkeersmanagment
Gemeente Nissewaard☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen gemeente Nissewaard kunt u hetzelfde beleid hanteren van Amsterdam. U kunt de motor overal parkeren zolang de veiligheid en toegankelijkheid in de breedste zin in stand blijft (geen onveilige situatie creëren of de doorgang belemmeren). Als vuistregel bij het parkeren op de stoep kunt u het volgende aan houden: 90cm doorgang is voldoende bij voorkeur iets meer, een stoeptegel is 30cm bij 30cm, wanneer er minimaal 3 volledige stoeptegels te gebruiken zijn is er voldoende doorgang, bij voorkeur is er uiteraard meer doorgang gewenst. U kunt aanvullend de vraag voor uzelf stellen: als ik hierlangs moet lopen zou ik dat fijn/ comfortabel vinden?

Let wel op dat wanneer u parkeert in een parkeervak met betaald parkeren u wel parkeergeld moet betalen."
Team Verkeer en Vervoer
Gemeente Noardeast-FryslânGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Noord-Beveland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Motoren mogen in principe overal geparkeerd worden, mits dat niet hinderlijk voor het overige verkeer of anderen gebeurd. U mag dus zeker op de stoep parkeren."Coördinator handhaving/regisseur milieutaken
Gemeente NoordenveldGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente NoordoostpolderGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Noordwijk❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het parkeren van een motor moet volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan. Dit is geregeld in paragraaf 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01

De gemeente Noordwijk heeft geen aanvullend beleid op het parkeren van motoren maar volgt de landelijke wetgeving."
Team verkeer
Gemeente Nuenen, Gerwen en NederwettenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Nunspeet☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Nunspeet is geen betaald parkeren. U hoeft dus sowieso geen parkeergeld te betalen. Verder hanteert de gemeente Nunspeet de regeling zoals die volgens de WVW en het RVV geldt, dus dat betekent dat een motorfiets niet op de stoep mag worden geparkeerd. In de praktijk wordt het parkeren op de stoep van een motorfiets gedoogd, mits de doorgang niet geblokkeerd wordt en er geen onveilige situatie ontstaat."Juridisch medewerker - Team infra
Gemeente Oegstgeest☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De APV doet hierover geen uitspraken. Gemeente Oegstgeest kent echter hoegenaamd geen betaald parkeren op dit moment. Bij het parkeren op een van de weinige betaalde plaatsen moet u wél een kaartje kopen, maar mag u dat bij zich houden. Mocht er dan toch bekeurd worden, dan kunt u met dat kaartje aantonen dat je wél betaald had.

Wanneer u ervoor kiest om uw motor op de stoep plaatst mag de motor in elk geval niet in de weg staan of onveiligheid veroorzaken.De APV doet hierover geen uitspraken. Gemeente Oegstgeest kent echter hoegenaamd geen betaald parkeren op dit moment. Bij het parkeren op een van de weinige betaalde plaatsen moet u wél een kaartje kopen, maar mag u dat bij zich houden. Mocht er dan toch bekeurd worden, dan kunt u met dat kaartje aantonen dat je wél betaald had.

Wanneer u ervoor kiest om uw motor op de stoep plaatst mag de motor in elk geval niet in de weg staan of onveiligheid veroorzaken."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Oirschot☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het klopt dat het parkeren van motoren niet specifiek genoemd wordt in ons gemeentelijk beleid. Er is namelijk niet heel veel last van motoren die parkeren. Zeker in het historisch centrum hebben we weinig tot geen overlast.

In onze gemeente is het toegestaan om de motor op het trottoir te zetten (voor zover aanwezig). Mits deze uiteraard niet tot hinder lijdt.

Er is in onze gemeente geen betaald parkeren. Wel een blauwe zone. Parkeren van motoren kan ook in de parkeervakken."
Verkeerskundige
Gemeente Oisterwijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als reactie op uw mail kan ik u meedelen dat in de gemeente Oisterwijk het gedoogd wordt als een motorfiets op het trottoir wordt gestald, mits er geen hinder over overlast wordt veroorzaakt."Beheerder verkeer en verkeersvoorzieningen
Gemeente Oldambt☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Onze gemeente heeft geen betaald parkeren (meer). Parkeren op de stoep door motoren is in onze gemeente niet verboden. Het komt bij ons ook niet veel voor. Ook ontvangen wij er geen klachten over."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente OldebroekGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Oldenzaal❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Volgens de RVV1990:
Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;
Artikel 10: Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Een motor parkeren moet volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen.

Als er parkeervakken zijn moet je je motor daarin zetten. Op de stoep mag de motor niet worden geparkeerd."
Medewerker APV / Bijzondere wetten
Gemeente Olst-WijheGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente OmmenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Oost Gelre☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het RVV 1990 is hier duidelijk in. Motoren rijden en parkeren op de rijbaan en andere weggedeelten, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

RVV 1990 Artikel 10

1. Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 (dat zijn de fietsers, bromfietsers, bestuurders gehandicaptenvoertuig, ruiters) gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

In de praktijk is het zo dat indien we ergens een motor op een heel breed trottoir zouden zien staan, en er is nog ruim voldoende ruimte over, zeg > 1,5 meter, je waarschijnlijk niet direct een boete krijgt. Bij klachten en meldingen wordt contact gezocht met de eigenaar.

Direct een boete is dus niet de verwachting, maar kan wel volgens de geldende regels. Hopelijk heb ik je vraag hiermee voldoende beantwoord."
Beleidsmedewerker verkeer
Gemeente OosterhoutGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Ooststellingwerf☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Zolang u niet hinderlijk of gevaarlijk parkeert op de stoep dan mag u met een motor op de stoep parkeren.

Een voetganger, maar ook een rollator, scootmobiel of kinderwagen moet er dus langs kunnen."
Beleidsmedewerker Verkeer & Vervoer
Gemeente OostzaanGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente OpmeerGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Opsterland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Het is niet toegestaan om een motorfiets op de stoep te parkeren conform het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) "Vergunningverlener APV en BW - B
Gemeente Oss☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Als je een betaald parkeren parkeervak gebruikt moet je voor het parkeren van een motor ook betalen. Je mag een motor ook parkeren op de stoep. Dit mag alleen als het overige verkeer (voetgangers, rolstoelen etc.) niet gehinderd wordt. Het wordt dan gezien als een fiets of scooter. Een tweewieler dus en die hoeven niet te betalen."Publieksvoorlichter
Gemeente Oude IJsselstreekGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Ouder-Amstel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Ouder-Amstel hebben wij geen beleid voor het parkeren van motoren. Handhavers zullen hier niet op bekeuren, zo lang het trottoir beschikbaar blijft voor mindervaliden. "Medewerker verkeer - Buurt - Team Inrichting en Beheer
Gemeente OudewaterGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente OverbetuweGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Papendrecht❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Wij maken geen uitzondering op artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Het is dus (formeel) niet toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir.

Het is niet toegestaan een motor te parkeren op het trottoir. Indien wij hinderlijke situaties waarnemen of klachten binnekrijgen zullen wij hierop handhaven."
Verkeerskundige
Gemeente Peel en Maas☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het parkeren van motoren op het trottoir is niet toegestaan echter het heeft niet onze prioriteit om hierop te handhaven. Zolang het trottoir niet wordt geblokkeerd staan we dit oogluikend toe."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente PekelaGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Pijnacker-Nootdorp❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar gratis parkeren in de vakken"Ik heb het even voor je uitgezocht maar volgens artikel 10 van de verkeersregels RVV mag je een motor niet op het trottoir parkeren ook niet volgens het APV (algemeen plaatselijk verordeing).

Dus bij deze is het antwoord NEE niet parkeren op het trottoir. Wij hebben geen betaald parkeren in onze gemeente dus je kan je motor op een parkeerplaats zetten."
Ondersteunend beleidsmedewerker Verkeer
Gemeente Purmerend☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Purmerend / Beemster is het tot nu zo geregeld zoals de gemeente Amsterdam het beschrijft. Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken hoe het er dan uit gaat zien, maar op dit moment is dat niet aan de orde."Team Handhaving
Gemeente Putten☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ik heb net de Algemene Plaatselijke Verordening na gekeken van onze gemeente en hierin staat niks specifieks genoemd over het parkeren van motoren. Dus hier in de gemeente Putten is het toegestaan om u motor op de stoep te parkeren, alleen is het wel wenselijk als u hiermee geen hinder of onveilige situaties mee veroorzaakt voor bijvoorbeeld mensen met een rolstoel of kinderwagen etc."Toezichthouder/BOA Openbare Ruimte
Gemeente RaalteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Reimerswaal❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In Reimerswaal is het verboden op motorfietsen op het trottoir te parkeren. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) artikel 5:10. Daarin is o.a. opgenomen: “Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte”.

Het kan dus zijn dat u daarvoor een bekeuring krijgt.

Meestal is er echter voldoende parkeerruimte op de rijbaan voor uw motorfiets. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u contact met ons opnemen, zodat we kunnen nagaan of we daarin iets voor u kunnen betekenen."
Hoofd afdeling Gemeentewerken
Gemeente Renkum☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Indien de motorfiets dusdanig geparkeerd staat dat er voor de gebruiker van het trottoir geen gevaar of overlast bestaat dan zien wij niet direct reden tot handhaven. Uitgangspunt blijft dus uw eigen gezonde verstand en het niet hinderen van voetgangers, rolstoelers, mensen met een rollator e.d."Team Handhaving
Gemeente Renswoude❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Onderstaand is Artikel 10 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Dus motoren mogen volgens de wet in een parkeervak parkeren. De gemeente heeft geen afwijkend beleid voor motoren, dus het is niet toegestaan om op het voetpad te parkeren."
Juridisch (beleids-)adviseur VTH en OOV
Gemeente Reusel-De Mierden❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar geen prioriteit voor handhavers"Een motor is een motorvoertuig die -volgens de wegenverkeerswet- alleen op de rijbaan of in een parkeervak mag parkeren. De gemeente Reusel-De Mierden heeft geen aanvullend beleid of regelgeving opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening wat prevaleert boven de nationale wetgeving. Wij staan dus parkeren voor motoren op pleintjes en trottoirs niet toe.

Het is echter wel zo (dat is dus de handhavingskant) dat wij beperkt handhavingscapaciteit hebben en motoren op trottoirs parkeren geen top 5-handvaingsprioriteit betreft. Dus ‘actief handhaven’ zullen onze buitengewoon opsporingsambtenaren niet doen tenzij we veelvuldig signalen krijgen dat het ergens de spuigaten uitloopt."
Beleidsmedewerker civiele techniek
Gemeente RhedenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente RhenenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente RidderkerkGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Rijssen-Holten❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor de gemeente Rijssen-Holten is geen beleid vastgesteld, waarin opgenomen is dat het parkeren van motorfietsen op het trottoir wordt gedoogd. Daardoor is artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de gemeente Rijssen-Holten onverkort van toepassing, waarin geregeld is dat bestuurders van o.a. motorfietsen gebruik moeten maken van de rijbaan en hun voertuig niet mogen parkeren op het trottoir/voetpad.

In de gemeente Rijssen-Holten is het daardoor niet toegestaan motorfietsen op de stoep te parkeren."
Team Ruimte | Toezicht en Ondersteuning
Gemeente Rijswijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het wordt in de gemeente Rijswijk gedoogd dat motoren op de stoep worden geparkeerd. Dit geldt inderdaad alleen als u daarbij geen gevaar en hinder veroorzaakt voor anderen."Team Parkeren
Gemeente Roerdalen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen de gemeente Roerdalen is het niet toegestaan om de motor op het trottoir te parkeren. Dit is in strijd met artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Maar is ook bij wet verboden. Of de gemeente heeft dit anders geregeld in de APV. Dit is niet het geval in de gemeente Roerdalen."Specialist Verkeer - Team Openbare Werken en Vastgoed
Gemeente Roermond❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De Gemeente Roermond heeft geen beleid voor gebruik van motorfietsen vastgesteld. Dit is al landelijk vastgesteld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Wij willen niet afwijken van deze landelijke regels. Als weggebruiker moet u deze regels kennen en naleven.

In Art. 10 van het RVV staat duidelijk dat een motorfiets niet geparkeerd mag worden op het trottoir."
Unit Verkeer - Cluster Beheer Openbare Ruimte
Gemeente RoosendaalGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Rotterdam☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep als daar ruimte voor is. Houd rekening met wandelwagens en gehandicaptenvoertuigen."Website
Gemeente RozendaalGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente RucphenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Schagen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"We hebben hier als gemeente Schagen geen beleid voor. Vanuit de wetgeving is het niet toegestaan om op het trottoir te parkeren, dus ook niet door motoren. Er zijn wel een aantal gemeenten die hier specifiek beleid op hebben, dit is vaak ook gerelateerd aan de aantallen die hier rondrijden en parkeren.
U kunt dus een boete krijgen wanneer u uw motor op de stoep parkeert."
Strategisch beleidsmedewerker VVW
Gemeente ScherpenzeelGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Schiedam☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Vooralsnog is er geen belemmering om uw motor op de stoep te parkeren, mist u dit doet zonder voetgangers te hinderen. Dit betekent dat er tenminste 1,20 meter vrije ruimte voor voetgangers over moet blijven om te passeren. Is de ruimte smaller of ontvangen wij klachten, dan loopt u het risico dat de motor wordt verwijderd om de doorgang vrij te maken."Team mobiliteit
Gemeente SchiermonnikoogGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Schouwen-Duiveland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U mag de motor binnen de gemeente mits niet hinderlijk parkeren op de stoep. Als u hem dusdanig neer zet dat er wel hinder kan wezen dan is er een mogelijkheid dat u proces-verbaal ontvangt."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente SimpelveldGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Sint AnthonisGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Sint-MichielsgestelGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Sittard-GeleenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente SliedrechtGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Sluis☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij willen u aangegeven dat u uw motor ook bij ons in de gemeente op het trottoir mag parkeren mits u geen hinder voor overige gebruikers veroorzaakt of een onveilige situatie creëert.

Tevens willen wij u erop attenderen dat wij in de kern Sluis speciale parkeerplaatsen voor motoren hebben aangelegd. Deze liggen op de Sint Annastraat net voor het Walplein. Deze parkeerplaatsen zijn op dit moment nog vrij gesteld van het betalen van parkeergelden.

Mocht het zo zijn dat u op een parkeerplaats parkeert waar betaald parkeren van kracht is dan dient u ook voor uw motor parkeerbelasting te betalen. Dit kunt u doen door middel van het starten van een mobile parkeerapp (als u deze heeft gedownload op uw mobile telefoon) of door een parkeerticket bij de parkeerautomaat aan te schaffen."
Cluster Handhaving
Gemeente Smallingerland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In het RVV 1990 staat dat het parkeren van onder andere motoren op het trottoir niet is toegestaan. In een aantal gemeenten wordt dit verbod via de plaatselijke APV benadrukt, terwijl in andere APV's wordt aangegeven dat er gedoogbeleid wordt gevoerd.

De gemeente Smallingerland heeft niets in de APV staan over het parkeren van motoren op trottoirs. Dat betekent dus dat het parkeren van motoren op trottoirs in de gemeente Smallingerland verboden is (net als overal), maar dat het ook niet wordt gedoogd. Parkeren van motoren op trottoirs is dus niet toegestaan in de gemeente Smallingerland en kan dus ook worden beboet."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Soest❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Ik kan u berichten dat dit niet is toegestaan.
Regelgeving:
Motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Het is dus (formeel) niet toegestaan om een motorfiets te parkeren op het trottoir.

Verder is er in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Soest art. 5:10 opgenomen: parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan.
Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen niet tot de rijbaan behorend weggedeelte."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Someren❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Ik kan me voorstellen dat in de grote steden er uitzonderingen worden gemaakt of e.e.a. verduidelijkt wordt.
In Someren zijn geen uitzonderingen opgenomen in de APV.
Er wordt gesproken over voertuigen (waaronder motorvoertuigen, motoren) en geldt de algemene wetgeving.
Parkeren van motorvoertuigen op het trottoir is in de gemeente Someren dus niet toegestaan."
Coördinator handhaving
Afdeling Beheer en Uitvoering
Gemeente Son en BreugelGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Stadskanaal❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Stadskanaal is voor het parkeren van een motorfiets geen beleid opgesteld. Dit houdt in dat de gemeente Stadskanaal de regels volgt uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. In deze regelgeving is gesteld dat het niet is toegestaan een motorfiets te plaatsen op het voetpad. Het is enkel toegestaan om een motorfiets te plaatsen op de daartoe bestemde weggedeelten."Juridisch administratief ondersteuner
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Staphorst❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In principe mag er op de stoep niet geparkeerd worden."Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Stede Broec☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Excuses voor de late reactie. Door ziekte en onderbezetting op de afdeling verkeer is de werkvoorraad vorig jaar zo gegroeid dat onze afdeling met een enorme achterstand in het afhandelen van meldingen te maken heeft.

U vraagt zich af of er in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland afzonderlijk beleid is voor het mogen parkeren van een motorfiets op het trottoir.

Hier hebben wij geen apart beleid voor, wat inhoudt dat u zich aan de landelijke regelgeving dient te houden.

Ik heb nog even overleg gehad met de mensen van handhaving. Zij geven aan dat er niet actief op gehandhaafd wordt, tenzij er klachten komen."
Medewerker verkeer
Gemeente SteenbergenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Steenwijkerland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Volgens de parkeerregels moeten motoren op de rijbaan worden geparkeerd of in een parkeervak. Parkeren op de stoep is niet toegestaan. De gemeente Steenwijkerland heeft geen beleid om dit wel of niet te gedogen zoals in sommige andere gemeentes wel het geval is."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Stein❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Bij de gemeente Stein geldt er geen uitzondering.
Parkeren op het trottoir is binnen de gemeente Stein dan ook niet toegestaan."
Projectleider ruimte
Gemeente Stichtse Vecht☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wettelijk gezien moeten motoren in een parkeervak staan. Staat een motor op de stoep dan wordt met name gekeken of deze hinderlijk staat voor andere gebruikers van de stoep. Is dat het geval dan moet de motor verwijderd. Is dat niet het geval dan kan de motor over het algemeen blijven staan."Beleidsmedewerker APV/Bijzondere Wetten
Gemeente Súdwest-Fryslân❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"We hebben geen specifiek beleid opgesteld voor motoren zoals waar u naar refereert in Amsterdam, Zoetermeer en Maastricht. Dit betekent dat de algemene landelijke regels gelden voor motoren:

Je mag niet stilstaan (parkeren) op weggedeelten die voor andere weggebruikers zijn bestemd. Dus mag je niet op een voetpad, een trottoir, fietspad of ruiterpad parkeren. Parkeren is toegestaan op een openbare parkeerplaats, mits deze niet voor een specifieke doelgroep gereserveerd is bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerplaats."
Beleidsadviseur verkeer en vervoer
Gemeente Terneuzen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Wij volgen als gemeente art 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hierbij is het parkeren op de stoep niet toegestaan."Beleidsmedewerker Omgeving en Economie
Gemeente TerschellingGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Texel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Texel maakt in haar parkeerverordening geen onderscheid tussen een motorfiets en een motorvoertuig.

Ieder motorvoertuig dat parkeert in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom of bij de strandslagen moet een parkeerrecht aanschaffen."
Parkeer en verkeer - Gemeentewerken Texel
Gemeente TeylingenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Tholen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Parkeren op het trottoir is wettelijk gezien verboden. Het wordt niet altijd beboet maar het kan wel.
Wij kennen geen betaald parkeren en adviseren dan ook om niet op het trottoir te parkeren. Het trottoir is voor de voetgangers."
Team Openbare Werken
Gemeente Tiel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hanteren voor het parkeren van motorfietsen hetzelfde beleid als Amsterdam. Wanneer u de motor op de stoep parkeert en de doorgang niet blokkeert en er geen onveilige situatie wordt veroorzaakt dan is dit (gratis) toegestaan.

Er moet een doorgang van 1.10 meter overblijven voor voetgangers, rolstoelen en kinderwagens."
Team Publiekszaken
Gemeente Tilburg☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeren op de stoep is in Tilburg voor motoren kosteloos toegestaan. Zorg er wel voor dat u overige gebruikers niet hindert. Voetgangers, kinderwagens en rolstoelen mogen er geen last van hebben. Een motor met een zijspan mag niet op de stoep staan."Website
Gemeente Tubbergen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor het parkeren van motorvoertuigen gelden de verkeersregels zoals wettelijk vastgelegd in o.a. de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen (u hebt beide gemeenten gemaild, maar krijgt dus één reactie) zijn geen uitzonderingen vastgesteld voor het parkeren van motoren."
Afdeling Openbare Ruimte | Team Inrichting, vakgebied Mobiliteit
Gemeente Twenterand❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Gemeente Twenterand conformeert zich aan bovengenoemd artikel 10 uit het RVV 1990. Dit houdt in dat (motor)voertuigen geen gebruik mogen maken van het trottoir (en er dus ook niet op mogen parkeren).

Wij maken hiervoor ook geen uitzondering (bijvoorbeeld middels onze Algemene Plaatselijke Verordening)."
Medewerker beleidsuitvoering verkeer
Gemeente Tynaarlo☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het RVV199 zegt het volgende.
Hoofdstuk II. Verkeersregels
§ 1. Plaats op de weg
Artikel 10
1.
Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Hieruit kun je afleiden dat het parkeren op een trottoir niet is toegestaan en er geparkeerd moet worden op parkeerplaatsen voor auto's.

Onze gemeente hanteert het RVV1990. Wanneer u uw motor op het trottoir parkeert is dat niet toegestaan. Wanneer de motor niet voor hinder zorgt kan ik me voorstellen dat er niets aan de hand is en u geen boete krijgt maar dat kan ik niet garanderen."
Team Gemeentewerken
Gemeente Tytsjerksteradiel❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Voor het parkeren van motoren volgt de gemeente Tytsjerksteradiel de wegenverkeerswet. Dit betekent dat dit op de rijbaan moet worden gedaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen. Als er parkeervakken zijn moet je je motor daarin zetten."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Uden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De verantwoording ligt bij uzelf, u mag in Uden een motor overal parkeren, mits niet hinderlijk.

Als u op het trottoir parkeert moet er nog voldoende ruimte zijn voor voetgangers en mindervaliden die bijvoorbeeld gebruik maken van een rollator of scootmobiel.

In het centrum van Uden zijn legio plekken waar je een motor niet hinderlijk kunt plaatsen. Uden heeft een mild handhavingsbeleid, een boete is het allerlaatste middel.

Mocht er ergens een motor hinderlijk staan zullen we eerst proberen te achterhalen of we de eigenaar kunnen bewegen om de motor te verplaatsen."
BOA | cluster veiligheid
Gemeente Uitgeest❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de BUCH gemeenten Bergen NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo is het parkeren van motoren op het voetpad conform de wetgeving RVV niet toegestaan. Wel kan het zijn dat op verzoek een individuele casus aan onze collega’s van Handhaving wordt doorgestuurd."Beleidsmedewerker Verkeer, beheer verkeerslichten
Gemeente Uithoorn☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Uithoorn is het zo, dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen. Als u zich aan deze regels houd, riskeert u geen bekeuring."Gemeente surveillant
Buurt - Team Vergunning Toezicht en handhaving
Gemeente Urk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wilt u uw motor parkeren? Dan hoeft u geen blauwe parkeerschijf te gebruiken. Wij vragen u wel om uw motor niet hinderlijk te parkeren voor andere weg-/trottoirgebruikers."Website
Gemeente Utrecht☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U mag uw motor in Utrecht gratis op de stoep parkeren. Dit mag alleen als dat geen gevaar of hinder geeft voor voetgangers, maar ook fietsers en auto’s. Parkeert u niet op de stoep en is er betaald parkeren? Voer dan uw kenteken in op de parkeerautomaat en betaal met pinpas of creditcard. U kunt als motoreigenaar ook een parkeervergunning voor bewoner aanvragen.

In een betaald parkeren gebied moet u betalen als u niet op de stoep kunt staan."
Website
Gemeente Utrechtse HeuvelrugGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Vaals☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Indien u uw motor niet hinderlijk op het trottoir parkeert is dat prima.

Oftewel, bij het parkeren van uw motor (niet hinderlijk) op de stoep krijgt u geen bekeuring."
Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Valkenburg aan de Geul❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"We hebben geen apart motorparkeerbeleid binnen de gemeente.

Motoren vallen onder de categorie ‘motorvoertuigen’. Motorvoertuigen gebruiken de rijbaan (RVV art. 10) Het parkeren mag dan ook niet plaatsvinden op het trottoir.
De stad Valkenburg beschikt over een parkeerverbodzone waarbij parkeren in de vakken dient te gebeuren. Op de betaalde parkeerterreinen is belparkeren mogelijk en in de nabij toekomst is ook kentekenparkeren mogelijk."
Beleidsmedewerker Openbare Ruimte
Gemeente Valkenswaard☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Ik heb het voor je uitgezocht. Volgens artikel 10 van de WegenVerkeerWet is het niet toegestaan om een motorfiets op het trottoir te stallen. Uitgangspunt is dat motorfietsen in een parkeervak geparkeerd dienen te worden. Ook de Algemene Plaatselijke Verordening van Valkenswaard geeft hierover geen uitzondering. Echter heb ik zojuist met de dienst handhaving gesproken en zij geven aan: Zodra een motor op het trottoir is geparkeerd, maar dit geen overlast geeft voor al het overige verkeer dat gebruik maakt van het trottoir, zal daar niet op worden gehandhaafd. Eigenlijk is dit hetzelfde antwoord als het cursief geschreven gedeelte waarnaar gerefereerd werd in uw mail."Junior beleidsmedewerker mobiliteit (team RB)
Gemeente Veendam❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan
1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Art 10 RVV:
Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.
Andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken.

Het is dus niet toegestaan in onze gemeente om te parkeren met een motor op de stoep."
Buitengewoon Opsporingsambtenaar/Toezichthouder
Gemeente Veenendaal☑️ Parkeren op de stoep gedoogdGeen reactie ontvangen van deze gemeenteParkeermanager - Adviseurs Openbaar Beheer
Gemeente Veere❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Of u een boete krijgt voor welke overtreding van regels of wet dan ook hangt af van of het feit geconstateerd wordt door collega’s van de afdeling Toezicht & Handhaving en/of de politie én hoe zij vervolgens handelen. Zij hebben de vrijheid om handhavend op te treden en een beschikking (boete) op te leggen of waarschuwend op te treden en niet direct een sanctie op te leggen. Wat in zijn algemeenheid geldt in de gemeente Veere:
- Op een trottoir mag niet geparkeerd worden, ook niet door een motorfiets.
- In een parkeerverbodszone dient een motorfiets geparkeerd te worden in een parkeervak of – strook én mag dus niet daarbuiten geparkeerd worden.
- In een vergunninghouderzone dient een motorfiets te beschikken over een geldige parkeervergunning of parkeerrecht.
- Op een betaald parkeerterrein dient een motorfiets te beschikken over een geldige parkeervergunning of parkeerrecht.

Overige informatie
Als motorrijder snap ik het praktische probleem voor wat betreft het bevestigen van een parkeerticket op een motor. Wel dient een geparkeerde motor in gereguleerd gebied (vergunninghouderzone of betaald parkeerterrein) in de gemeente Veere een geldig parkeerrecht te hebben.

Ik raad motorrijders daarom aan om gebruik te maken van een aanbieder van mobiel parkeren/belparkeren. Zoals bijvoorbeeld ParkMobile of Yellowbrick. Daarin kan het kenteken van de motor geregistreerd worden en zo kan de motor een parkeerrecht gegeven worden voor de parkeerlocatie. Als een handhaver controleert dan scant die collega het kenteken van de motor en krijgt de terugkoppeling dat de motor een geldig parkeerrecht heeft. Voordat vertrokken wordt met de motor van de parkeerlocatie dient de parkeeractie in de app gestopt te worden om onnodige kosten te voorkomen. Het praktische probleem voor wat betreft het bevestigen van een parkeerticket is daarmee opgelost. Bijkomende voordelen zijn dat een motorvoertuig exact betaalt voor de duur van het parkeren en een parkeerder hoeft zich nooit meer te haasten vanwege de eindtijd van een parkeerticket.

Op een parkeervak passen normaal gesproken meerdere motoren. Mijn ervaring is dat de meeste motorrijders bij het parkeren in parkeervakken die ook zo goed mogelijk gebruiken. Volgens mij kweken we daar als motorrijders alleen maar sympathie mee naar andere (soms richting motorrijders kritische) verkeersdeelnemers door te laten blijken dat we de parkeervakken zo optimaal mogelijk benutten en zo veel mogelijk parkeerruimte over laten voor andere verkeersdeelnemers. Door normale parkeervakken te gebruiken kunnen naar gelang behoefte daar motoren of voertuigen gebruik van maken. Van speciale motorparkeerplaatsen zouden alleen motoren gebruik kunnen maken en dat beperkt dus het gebruik."
Parkeerregisseur
Gemeente Veldhoven☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Veldhoven is er geen parkeerbeleid als het gaat over parkeren van
motorfietsen. Wij snappen dat u uw motorfiets ergens wilt parkeren. Wij geven
toestemming om uw motorfiets op het voetpad of trottoir te parkeren, mits u
genoeg doorgang overhoudt, zodat mensen met een rolstoel, kinderwagen,
gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten langs kunnen. Daarnaast mag door het
parkeren van uw motorfiets geen onveilige situatie ontstaan.
Wij hopen dat uw vraag duidelijk is beantwoord."
Medewerker Klantcontact en Communicatie
Gemeente VelsenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Venlo❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Een motorfiets parkeren moet volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals voor alle andere gemotoriseerde voertuigen.

In Venlo wordt hierop gehandhaafd.

Bij het parkeren van een motorfiets moet je tevens voldoen aan een eventueel van kracht zijnde parkeerregulering (onder andere betaald parkeren en een parkeerschijfzone).

Zijn er parkeervakken, dan moet je de motor daarin zetten.

Op trottoirs en in voetgangerszones mag een motorfiets volgens de wet niet worden geparkeerd."
Juridisch administratief medewerker
Gemeente Venray❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"U geeft aan dat een aantal gemeentes op hun website toelichting op het gevoerde beleid geven.

De gemeente Venray heeft geen specifiek beleid, maar volgt de wettelijke regeling. U kunt de motorfiets dus op de rijbaan parkeren.

In een parkeerverbodszone of woonerf is het verboden om buiten de vakken te parkeren en is de stoep er voor de voetgangers."
Jurist Vastgoedbeheer & Openbare Ruimte
Gemeente Vijfheerenlanden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij hebben hier (nog) geen beleid voor, wij hanteren wel de regel van Amsterdam:

"Als u uw motor op de stoep parkeert, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen."

Betaald parkeren in een betaalzone is ook niet nodig voor een motor, u heeft geen mogelijkheid om een kaartje veilig in het zicht toonbaar te maken (geen voorruit)."
Verkeerskundige
Gemeente VlaardingenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente VlielandGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente VlissingenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente VoerendaalGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente VoorschotenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Voorst❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd, maar gratis parkeren"Waar het parkeren van motoren is toegestaan, is niet geregeld in de plaatselijke verordening of in het beleid van gemeenten, maar in landelijke regelgeving.
In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staat in artikel 10, dat een motorvoertuig gebruik moet maken van de rijbaan. Dit geldt dus ook voor parkeren. Al zal dit vaak in parkeervakken gebeuren. Zoals u weet, is het voor motoren niet toegestaan op een aantal plekken te parkeren, zoals fietspaden.

Geen parkeergeld
De gemeente Voorst kent geen parkeergeld. Niet voor auto’s en ook niet voor motoren. Op de parkeerplaatsen in alle kernen of in de parkeergarage in Twello is geen parkeergeld verschuldigd. Dus de noodzaak om de motor op de stoep te parkeren is niet aanwezig."
Juridisch beleidsadviseur openbare orde en veiligheid
Gemeente Vught❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"De gemeente Vught heeft geen specifiek beleid omtrent het parkeren van motoren op de stoep.

Het is derhalve niet toegestaan om een motorfiets op de stoep te parkeren conform het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01.

U dient voor de motorfiets dezelfde regels te volgen als voor de auto."
Senior inspecteur Bouw, Milieu en RO
Gemeente Waadhoeke☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Over het parkeerbeleid van motoren heb ik voor u het volgende. In het beleid van de gemeente Waadhoeke is hier niets over opgenomen, in principe gelden dan de landelijke regels omtrent het parkeren van een motorfiets.

Echter, ik heb bij mijn collega’s van handhaving nagevraagd in hoeverre zij hier op handhaven. Hun antwoord naar mij was dat zij niet bekeuren op motoren die op het trottoir geparkeerd staan, mits deze motoren het trottoir niet blokkeren of verkeersdeelnemers/voetgangers hinderen. Het wordt dus gedoogd maar dit is nergens vastgelegd."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Waalre☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Waalre is in de A.P.V. niet opgenomen dat u niet mag parkeren op de stoep.
Het parkeren op de stoep is natuurlijk wel afhankelijk van een aantal factoren.
Het parkeren van de motor mag natuurlijk geen overlast geven voor andere gebruikers.
U zult er voor moeten zorgen dat voetgangers, rolstoelgebruikers, personen met rollator of kinderwagen altijd een vrije doorgang hebben zonder dat zij zich kunnen bezeren aan de motor.
Tevens mag de motor geen lekkages hebben zodat de onderliggende grond niet verontreinigd kan worden.
Indien u de motor afdekt met een hoes zal het kenteken altijd zichtbaar moeten zijn.
Als u besluit de motor standaard te parkeren op de stoep (b.v. bij uw woning) zouden wij graag van u het adres hebben waar dit plaats vindt. Wij kunnen hier dan rekening mee houden."
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Gemeente Waalwijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In Waalwijk is hiervoor geen vastgesteld beleid, maar vanuit de afdeling handhaving en toezicht, melden ze mij het volgende:

“In principe gedogen wij het ook als deze op het trottoir geparkeerd worden, mits de doorgang niet belemmerd wordt voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens.”"
Verkeerskundige | Team TOOR
Gemeente Waddinxveen☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Wij voeren de zelfde handelswijze uit als de gemeente Amsterdam, ook hier in Waddinxveen word het toegelaten mits u geen voetgangers/ invalide/ rollators en dergelijke hindert.

"
Team Handhaving
Gemeente WageningenGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Wassenaar❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Officieel mag je je motor niet op de stoep parkeren, maar moet je hem in een parkeervak parkeren, dit geldt ook voor een blauwe zone, echter hoef je dan geen parkeerkaart te gebruiken.

Dus ik raad je aan dit ook zo te doen."
Senior inspecteur openbare ruimte
Gemeente Waterland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat in artikel 10 het volgende beschreven:

Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

Je mag je motorvoertuig dus niet parkeren op een trottoir in Nederland.

In de APV van de Gemeente Waterland staan daarnaast verbijzonderingen op parkeren, bv dat je niet mag parkeren in een park, plantsoen of een van gemeentewege aangelegde groenstrook.

Dus met andere woorden: parkeren mag niet op de stoep."
Specialist Verkeer en Vervoer
Gemeente Weert☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Uw motor mag gewoon op de stoep geparkeerd worden zolang hij niet hinderlijk staat.

Sterker nog, wij hebben liever dat u hem niet in een parkeervak parkeert i.v.m. het gebrek aan parkeervakken bij drukte.

Ook hoeft u niet te betalen voor het parkeren van de motor."
Wijkboa Weert Noord- Oost, Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Altweerterheide, Laar - Afdeling Toezicht en Handhaving
Gemeente Weesp☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Parkeert u uw motor op straat of in een parkeervak (in een gebied waar betaald parkeren geldt)? Dan moet u parkeergeld betalen voor uw motor. U kunt voor de motor ook een parkeervergunning aanvragen.

Als u uw motor op de stoep parkeert, hoeft u geen parkeergeld te betalen. Zorg wel dat u de doorgang niet blokkeert of een onveilige situatie veroorzaakt. Voetgangers maar bijvoorbeeld ook mensen met een rolstoel of kinderwagen, gehandicaptenvoertuigen en hulpdiensten moeten er nog langs kunnen. U kunt een bekeuring krijgen als uw motor de doorgang blokkeert en / of een onveilige situatie veroorzaakt."
Website
Gemeente West Betuwe☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente West Betuwe is er in de Algemene Plaatselijke Verordening(APV) niets geregeld over het parkeren van motoren.

Een motor parkeren moet officieel volgens de wettelijke verkeersregels op de rijbaan, net zoals alle andere gemotoriseerde voertuigen.

Als er parkeervakken zijn moet u de motor daarin zetten. Op de stoep mag de motor volgens de wet niet worden geparkeerd.Wij van handhaving West Betuwe hebben er geen moeite mee als u de motor op de stoep parkeert zonder dat u daarbij hinder veroorzaakt voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Dat wij van handhaving hier niet voor verbaliseren/handhaven wil niet zeggen dat de politie hier ook niet op handhaaft, het plaatsen is dus voor eigen rekening."
Senior BOA
Gemeente West Maas en Waal☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"U mag uw motor op de stoep parkeren. Uiteraard mag u de doorgang niet hinderen voor mensen met rolstoel of kinderwagen."Beleidsmedewerker ruimte, focus mobiliteit
Gemeente Westerkwartier☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Uw vraag over het parkeren van een motor op de stoep heb ik nog nagezocht.

Er is geen specifiek artikel te vinden dat betrekking heeft op het parkeren.

In de APV van de gemeente is een bepaling opgenomen die hiervoor benut kan worden wanneer het gemeentebestuur dit parkeren wenst tegen te gaan

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

1. Het is verboden een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.
2. Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.
Dit betekent dat het gemeentebestuur eerst locaties (b.v. centra in onze gemeente) moet aanwijzen waarna dit artikel van kracht wordt.

Als een voertuig zoals een motor, op het trottoir staat zal de gemeente niet direct met een proces-verbaal klaar staan.

De meeste gemeenten, zoals Westerkwartier, staan hier praktisch in. Parkeren in een parkeervak neemt namelijk ruimte voor een auto weg. Als de motor op het trottoir niemand stoort zal door de handhaver hier niet moeilijk over gedaan worden."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Westerveld☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is het parkeren van een motor op het trottoir niet toegestaan, zo halen we uit artikel 10:

"Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad”

Volgens de wet is parkeren op de stoep dus verboden. Of erop gehandhaafd wordt zal vooral te maken hebben met of de geparkeerde motor problemen/overlast oplevert."
Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Westervoort❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Conform de Algemeen Plaatselijke Verordening Duiven en Westervoort:
Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan
Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

Waarbij een motorfiets een voertuig is, en een trottoir of voetpad niet tot de rijbaan behoort. U mag uw motor dus niet op het trottoir of voetpad parkeren.

U mag uw motor (op 2 wielen) in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. Maar u moet de motor wel parkeren op een parkeerplaats met een blauwe streep. Of op een plaats die is aangeduid als parkeerplaats."
Verkeerskundig medewerker – Afdeling Realisatie & Beheer
Gemeente Westerwolde❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Motoren mogen niet worden geparkeerd op een trottoir overeenkomstig het RVV 1990. Parkeren kan plaats vinden op dezelfde plaatsen als auto's. Dit is niet toegestaan. Artikel 10 van het RVV 1990 geeft aan dat bestuurders van motorvoertuigen geen gebruik mogen maken van het trottoir, ook niet voor parkeren.

De gemeente is niet de instantie die deze regels maakt. De Boa van de gemeente is wel bevoegd om eventueel te bekeuren als er niet aan de regels wordt voldaan."
Vergunningverlener APV en Bijzondere Wetten
Gemeente Westland☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Op de stoep mag als je geen hinder veroorzaakt"Medewerker handhaving
Gemeente Weststellingwerf☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"De politie heeft mij zojuist laten weten dat het parkeren van motoren op de stoep volgens de wet niet mag. De politie gehandhaafd hier niet actief op, tenzij er sprake is van hinder etc."Politie
Gemeente Westvoorne☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen de gemeente Westvoorne is het toegestaan om uw motor op de stoep te parkeren. U dient er echter wel voor te zorgen dat er geen hinder ontstaat door de wijze van het parkeren van de motor. Dat houdt in dat er genoeg ruimte moet zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, mensen met kinderwagen maar ook voor de hulpdiensten (denk hierbij ook aan de brandkraan aansluitingen). "Veiligheidsregisseur
Gemeente Wierden☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Officieel zou je de motor op een parkeervak moeten parkeren of gewoon tussen de auto's langs de stoep. Zoals overal is er gebrek aan parkeerruimte. een beetje huishouden heeft al snel 2 of meer auto's. Ik snap dus ook dat u de motor op de stoep parkeert. Dat scheelt weer een plek . Verder ga ik mee met de regel in de gemeente Amsterdam. Zolang er geen onveilige situatie ontstaat en er niemand last van heeft doen we er hier niet moeilijk over . zodra er toch klachten over komen kunnen we alsnog met elkaar in gesprek. Wel is het zo dat Wierden hier niks over in de APV heeft staan."Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
afdeling vergunningen en handhaving
Gemeente Wijchen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Binnen Wijchen hebben wij geen uitzondering gemaakt zoals in Amsterdam. Dit betekent dat er niet op het trottoir geparkeerd mag worden met een gemotoriseerd voertuigen."Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer
Gemeente Wijdemeren❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Zolang er in de APV niets over vermeld staat is het parkeren van een motor het zelfde als een auto. Parkeren in een parkeervak, ook als dit betaald parkeren is. Dus niet op het trottoir."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Wijk bij DuurstedeGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Winterswijk☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het parkeren van een motor op het trottoir is toegestaan mits deze niet hinderlijk of gevaarlijk staat.

Daarnaast dient er altijd een minimale vrije ruimte van 90 cm te blijven voor mindervaliden, kinderwagens etc.."
Medewerker team Civiel en Verkeer
Gemeente Woensdrecht☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Volgens artikel 10 RVV 1990 mogen motorfietsen niet op het trottoir parkeren. Echter wordt in veel gemeentes parkeren op de stoep gedoogd, maar dan moet de doorgang niet geblokkeerd worden en er moet geen onveilige situatie ontstaan.

Vanuit de gemeente Woensdrecht is er niks officieels vastgesteld, maar ik zou bovenstaande hanteren."
Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen
Gemeente Woerden❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan (zie artikel 10 Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).

Het is dus (formeel) niet toegestaan om een motorfiets te parkerenop het trottoir.

Er is geen artikel dat het parkeren van een motorfiets langs de weg verbiedt (of het zou buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg moeten zijn). Ook is het toegestaan om een motorfiets in een parkeervak te parkeren.

Officieel gezien mag er dus geen motor op de stoep geparkeerd worden en kun je er een boete voor krijgen."
Verkeerskundige
Gemeente WormerlandGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente WoudenbergGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Zaanstad☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het is inderdaad zo dat elke gemeente verschillend beleid voert, onder andere op het gebied van parkeren. Voor motoren in Zaanstad geldt, dat het parkeren op de stoep mag, wanneer dit geen overlast/belemmering/obstructie veroorzaakt voor alles wat over het voetpad mag bewegen. Hierbij rekening te houden met bijvoorbeeld de doorgang voor een rolstoel of ten aanzien van calamiteiten, de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het parkeren is dan ook vaak enkel mogelijk op de bredere (gedeeltes van) stoepen."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente Zaltbommel☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Zoals u weet is het formeel verboden te parkeren op trottoirs. Het verdient dan ook de voorkeur om op de rijbaan, of in geval van een parkeerverbod, in de parkeervakken te parkeren. Echter het parkeren op het trottoir door motoren staan wij in de praktijk oogluikend toe. Natuurlijk onder de voorwaarde dat de motor geen enkele hinder of onveilige situatie veroorzaakt. De doorgang van voetgangers, scootmobiel, kinderwagens etc. en de doorgang van/naar panden moet altijd gewaarborgd worden."Afdeling Realisatie en Beheer
Gemeente ZandvoortGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente ZeewoldeGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Zeist☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"In de gemeente Zeist wordt het parkeren van een motorfiets op de stoep gedoogd, mits deze niet op enige wijze hinderlijk geparkeerd staat."Klantregisseur Publiekszaken
Gemeente Zevenaar☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Het is eigenlijk vanuit de wegenverkeerswet niet toegestaan om uw motor op het trottoir te parkeren. De politie kan u hiervoor bekeuren. Maar deze zullen dat niet snel doen zolang u geen hinder veroorzaakt. Het parkeren op de stoep wordt net als in Amsterdam gedoogd."Beleidsmedewerker mobiliteit
Gemeente Zoetermeer❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Parkeert u een motor in een blauwe zone? Dan hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. U moet uw motor wel parkeren op een parkeerplaats, niet op de stoep."Website
Gemeente ZoeterwoudeGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Zuidplas☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Formeel is het parkeren op trottoirs van motoren (op grond van het RVV 1990) verboden. In Zuidplas wordt dit (net als in heel veel gemeentes) gedoogd, mits het geen hinder oplevert (voor bijvoorbeeld voetgangers). De motor mag absoluut geen obstakel vormen!

Navraag bij het KCC leverde wel op dat het mogelijk is om een ontheffing aan te vragen voor het parkeren van uw motor op de parkeerplaatsen in de blauwe zone. U moet dan uiteraard wel wonen binnen de blauwe zone.

Aanvragen van de ontheffing kan via: https://www.zuidplas.nl/blauwe-zone-parkeerkaart."
Verkeerskundige
Gemeente Zundert❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In de gemeente Zundert is het parkeren van een motor op de stoep niet toegestaan. Wij volgen daarmee artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Wij hebben geen afwijkend beleid."Adviseur Verkeer en Vervoer
Gemeente Zutphen❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"Bedankt voor uw vraag. U vroeg of een motorvoertuig op het trottoir mag worden geparkeerd, mits dat geen hinder veroorzaakt voor voetgangers. Het is niet toegestaan om een motorvoertuig op het trottoir parkeren, ook als dit geen hinder veroorzaakt voor voetgangers. Echter heeft de handhaving hierop geen prioriteit voor de BOA’s."Beleidsondersteuner gemeente Zutphen
Gemeente Zwartewaterland❌ Parkeren op de stoep niet gedoogd"In artikel 10 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) is het onderstaande te lezen. U kunt hieruit opmaken dat het niet toegestaan is om met een motor op de stoep te parkeren. In Amsterdam is er mogelijk sprake van een gedoogbeleid. In de gemeente Zwartewaterland is er geen sprake van een gedoogbeleid."Medewerker Klantcontactcentrum
Gemeente ZwijndrechtGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeenteGeen reactie ontvangen van deze gemeente
Gemeente Zwolle☑️ Parkeren op de stoep gedoogd"Binnen de gemeente Zwolle is het toegestaan de motor te parkeren op het trottoir, mits de doorgang niet wordt geblokkeerd en er niet hinderlijk/gevaarlijk wordt geparkeerd. Er geldt dan ook geen verplichting tot betalen.

Er dient voldoende ruimte vrij te blijven voor bijvoorbeeld hulpbehoevende mensen of mensen met een kinderwagen. Denk ook aan het vrijhouden van blindengeleidestroken."
Senior Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Onze TIP: Combi Motors Combi Motors is een onafhankelijke partij die meer dan 140 verzekeraars vergelijkt en direct de beste deal vindt voor je motorverzekering.Vergelijken bij Combi Motors ►
Items om je motor veilig te parkeren

Motor parkeren: wat schrijft de wet voor?

In de wet staat dat je een motor moet parkeren op de rijbaan of – als dat er is – in een parkeervak. Dat is een duidelijke definitie. In de praktijk blijkt, dat parkeren op de rijbaan lang niet altijd haalbaar is. Soms is er zo weinig ruimte dat de kans groot is dat je motor beschadigd kan raken. Ook kun je de motor lang niet altijd ergens aan vastmaken. Daardoor is er risico op diefstal, maar met een erg goed slot maak je het dieven natuurlijk wel goed lastig. Parkeren in een parkeervak heeft als nadeel dat daar parkeergeld voor moet worden betaald. Vanwege al deze bezwaren parkeren veel motorrijders hun motor bij voorkeur op de stoep.

Bereken de beste premie voor jouw motor met onze kentekentool

Aan elkaar, zonder streepjes. Nog geen kenteken? Klik hier
 • Dag
 • Maand
 • Jaar
 •  
 •  
 • Alleen cijfers

Op een juiste manier de motor op de stoep parkeren

Als het in een gemeente is toegestaan om de motor op de stoep te parkeren is dat altijd gratis. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden hoe je de motor neerzet. In alle gevallen is het absoluut verboden om een doorgang te blokkeren. Ook mag je motor nooit een nooduitgang van een gebouw blokkeren. Vaak staat dat op zo’n uitgang wel aangegeven. Een andere voorwaarde is dat andere gebruikers van het trottoir geen hinder ondervinden van de motor. Niet alleen voetgangers, maar ook scootmobiels of mensen met een kinderwagen moeten langs de motor kunnen lopen zonder dat ze op de rijbaan moeten stappen. Zorg wel dat je zelf goed rondom je motor kunt lopen zodat je deze ook goed op slot kunt zetten als je bijvoorbeeld een wielslot hebt.

Een boete voor foutparkeren

Gedoogbeleid wil niet zeggen dat je nooit een boete kunt krijgen. Handhavers zijn doorgaans behoorlijk coulant als het om motorrijders gaat, maar als je bij het neerzetten van je motor één van de gemeentelijke voorwaarden overtreedt zullen ze daar zonder meer een boete voor uitdelen. Een boete voor foutparkeren van een motor kost ongeveer 95 euro. Zo’n boete kun je dus krijgen als je een nooduitgang blokkeert, de stoep verspert voor het overige voetverkeer en als je je motor op een stoep zet in een gebied waar dit überhaupt al verboden is. In incidentele gevallen kan je motor zelfs afgesleept worden.

Bekijk de laagste prijs

Vind de beste deal voor deze selectie van motorkleding!

Motor parkeren in een parkeervak

Als je aan een motorrijder de keus laat of hij zijn motor in een parkeervak neer wil zetten of op de stoep zal hij altijd voor de stoep kiezen. Want parkeren in een parkeervak kost geld en parkeren op een stoep is gratis. Het is gevoelsmatig natuurlijk ook een beetje raar dat je je motor moet neerzetten op een plek voor een auto, die veel te groot is voor jouw motor. Op steeds meer plekken worden door sommige gemeenten speciale motor parkeerplekken gecreëerd. Als die plekken er zijn ben je verplicht om je motor daar tegen betaling te parkeren. Parkeren op de stoep wordt op die plekken meestal niet gedoogd.

Vroeger was het echt een probleem om je motor in een parkeervak te parkeren. De motor kon daar prima staan, maar je kon het parkeerticket nergens kwijt. Want bij het eerste zuchtje wind waaide dat weg. Tegenwoordig is dat bij verreweg de meeste parkeervakken geen probleem meer. Want daar kun je nu betaald parkeren op basis van je kenteken. Qua ruimte kun je zelfs best twee motoren in één parkeervak neerzetten. Het is dan wel de vraag hoe de handhavers daarop zullen reageren. Met wat pech moet je twee keer betalen.

Blauwe zones en motoren parkeren

Blauwe zones roepen ook de nodige vragen op bij motorrijders. Die zones zijn in steeds meer gemeenten te vinden. Je kunt ze herkennen aan een blauwe doorgetrokken streep langs de rijbaan. Je mag daar wel parkeren – soms tegen betaling – maar alleen voor een beperkte maximale tijd. Als bewijs moet in de auto een parkeerkaart liggen. De regels zijn echter opgesteld voor auto’s en niet voor motoren. Zo staat er letterlijk in de wet dat een parkeerkaart verplicht is voor alle voertuigen met meer dan twee wielen. Dus niet voor de meeste motoren.

Maar wat betekent dat dan? Nou, heel simpel, als motor heb je meestal niet meer dan twee wielen. Maar een parkeervak, ook in een blauwe zone, blijft een parkeervak. Dat wil zeggen dat je daar als motor wel mag parkeren. Maar omdat je geen parkeerschijf hoeft te gebruiken kun je daar zo lang blijven staan als je zelf wilt. Bij betaald parkeren moet je uiteraard wel gewoon betalen. Er zijn gemeenten met een blauwe zone waar gratis parkeren op de stoep wordt gedoogd. In die gemeenten wordt van je verwacht dat je je motor op de stoep parkeert, zodat je een parkeerplek in de blauwe zone vrijhoudt voor een auto.

zwarte suzuki gsxr-750 met mivv uitlaat in haarlem geparkeerd

De Suzuki GSX-R van Jasper geparkeerd op de stoep

Je motor parkeren in een parkeergarage

In vrijwel elke gemeente is wel minimaal één parkeergarage te vinden. In grotere gemeenten zijn dat er vaak veel meer. Je zou verwachten dat je je motor altijd in een parkeergarage kwijt kunt, maar dat is niet zo. Dat heeft niets met regels te maken, maar komt door een technische oorzaak. Want niet alle parkeergarages in Nederland zijn uitgerust met detectielussen waarmee motorrijders worden herkend. Als je daar met een motor naar binnen wilt rijden gaan de slagbomen niet open. Of ze sluiten te snel, waardoor je die boom bovenop je krijgt. Meestal wordt wel duidelijk aangegeven als motorrijders niet naar binnen mogen.

Wanneer wordt je motor weggesleept?

Het gebeurt niet zo vaak dat een motor die verkeerd geparkeerd staat wordt weggesleept. Vooral als aannemelijk is dat je de motor per ongeluk fout hebt geparkeerd. Zoals al duidelijk is geworden is het immers soms niet helemaal duidelijk wat mag en wat niet. Van enige clementie is echter geen sprake als je een botte parkeerovertreding maakt. Zoals parkeren op een invaliden parkeerplaats of als je met de motor een nooduitgang blokkeert. Ook als je niet betaald hebt terwijl duidelijk zichtbaar is dat je moet betalen voor een parkeerplaats kan worden overgegaan tot het wegslepen van je motor.

Boete thuisgestuurd

Als je motor wordt weggesleept krijg je de boete thuis gestuurd. Dat wordt officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting genoemd, maar die staat in de volksmond beter bekend als een parkeerbon. Als je motor is weggesleept krijg je ook een beschikking thuisgestuurd met de rekening van het wegslepen. Die moet je ook betalen. De hoogte van het wegslepen verschilt per gemeente. Een parkeerbon kost in Nederland 95 euro. Parkeren op een invalidenparkeerplaats is veel duurder, want dat kost 380 euro. Deze kosten vallen helaas niet onder je motor verzekering en zul je zelf moeten betalen.

Zoals gezegd is wegslepen echter een uiterste maatregel die alleen wordt toegepast als er acuut sprake is van een gevaarlijke situatie of wanneer veel mensen hinder ondervinden van jouw geparkeerde motor. In alle andere gevallen krijg je een boete thuis gestuurd. Vanwege de soms onduidelijke regels omtrent het gedogen van parkeren op de stoep heb je altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen je bekeuring. De zaak komt dan voor de rechter en die zal bekijken of jouw bezwaren tegen de boete terecht zijn.

Lawaaiflitspaal

Wist je dat er ook een lawaaiflitspaal in ontwikkeling is en wordt getest in Nederlandse steden? Lees ons artikel over de nieuwe lawaaiflitspaal voor motoren.

Goede voorbereidingen treffen

De beste manier om te voorkomen dat je problemen krijgt met het parkeren van de motor is door je goed voor te bereiden. Als je al van tevoren weet naar welke gemeente je gaat kun je op de site van de gemeente precies vinden wat wel en niet is toegestaan. Dat is te vinden onder het onderwerp parkeerbeleid. Vaak is er een aparte pagina aangemaakt voor bromfietsers en motoren. Op die pagina wordt ook altijd duidelijk vermeld of er in de gemeente sprake is van gedoogbeleid voor het parkeren van de motor op de stoep.

Bekijk de laagste prijs

Vind de beste deal voor deze selectie van motorkleding!

Als je in een gemeente terechtkomt waarvan het niet duidelijk is wat het parkeerbeleid is kun je beter geen risico nemen, vooral niet in gebieden waar het erg druk is met voetgangers. Je bent altijd veilig als je je motor op een parkeerplaats voor auto’s neerzet, betaald of onbetaald. Soms kom je er ook achter door je ogen te gebruiken en te kijken waar andere motorrijders hun motoren hebben geparkeerd. De kans is groot dat zij de parkeerregels ter plekke wel kennen en dan kun je hun voorbeeld volgen.

Nog een tip als je je motor voor je huis sowieso op straat moet parkeren omdat je geen schuur of garage hebt: koop een deugdelijke motorhoes en hou je motor zo goed beschermt tegen weersinvloeden.

Veelgestelde vragen over motor parkeren

 • Hoewel parkeren op de stoep volgens de wet niet is toegestaan, wordt het in veel gemeenten gedoogd als de motor geen overlast veroorzaakt. Zo staat in Amsterdam duidelijk vermeld dat motoren (bijna) overal gratis op de stoep mogen staan. Sommige gemeentes geven aan dat je je motor niet mag parkeren op de stoep. We hebben meer dan 350 gemeentes gevraagd om een antwoord, het resultaat vind je op deze pagina over motor parkeren.

 • In sommige gevallen moet je betalen voor het parkeren van je motor. Denk bijvoorbeeld aan beveiligde parkeergarages. In sommige gemeentes moet je ook, net als auto's, betalen voor een parkeerplek. Het is belangrijk om de parkeerborden en informatie van de gemeente te controleren om te zien of er betaald moet worden.

 • Nee, het is niet toegestaan om je motor te parkeren op een invalidenparkeerplaats, tenzij je zelf in het bezit bent van een invalidenparkeerkaart. Het parkeren van je motor op een invalidenparkeerplaats kan leiden tot boetes en het wegslepen van je motor.

 • Het is niet toegestaan om je motor te parkeren op een laad- en loszone, behalve als je daadwerkelijk bezig bent met het laden of lossen van goederen. Als je je motor parkeert op een laad- en loszone, loop je het risico op boetes en het wegslepen van je motor. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat laad- en loszones bedoeld zijn voor vrachtwagens en andere voertuigen die goederen moeten laden en lossen, en dat je er niet mag parkeren tenzij je hiermee bezig bent.

 • Het is niet verplicht, maar we raden het altijd enorm aan om je motor op slot te zetten met een motorslot of schijfremslot. Let er wel op dat als je motor gestolen wordt en je hebt er geen slot omheen, je verzekering niets uitkeert.

 • Als motorrijder mag je volgens de wet alleen op de daarvoor aangewezen parkeerplekken staan. Maar, in heel veel gemeentes wordt het gedoogd om je motor op de stoep te zetten, mits deze geen hinder veroorzaakt.

Bekijk de beste deal

Op de hoogte blijven?

Please wait...

Je bent nu ingeschreven op e-mails van Motorblog