Mag ik met imitatie onderdelen op mijn motor in Duitsland rijden?

Jasper

30 December 2022
Motor imitatie onderdelen Duitsland

We kregen onlangs een vraag van een van onze bezoekers of je beboet kan worden in Duitsland als je imitatie onderdelen hebt gemonteerd op je motor. In dit geval ging het specifiek om aftermarket rem-en koppelingshendels. We zochten op fora, benaderden de TÜV en namen contact op met 56 verschillende politiedistricten in Duitsland. De reacties die we ontvingen gaven ons verschillende antwoorden.

Mag ik met imitatie onderdelen op mijn motor in Duitsland rijden?

In een politiehandleiding staat dat buitenlandse voertuigen niet hoeven te voldoen aan de StVZO (Duitse homologatie). Maar, voertuigen moeten wel veilig zijn. Wat precies veilig is wordt beschreven in Verdrag inzake het Wegverkeer Wenen (bijlage 5). Daarin worden beschrijvingen van technische eisen gegeven. Deze zijn soms erg algemeen verwoord (bijvoorbeeld “een deugdelijke stuurinrichting”).

Doordat ze zo algemeen zijn geformuleerd zal er enige interpretatie zijn bij verschillende politiekorpsen. Het is voor te stellen dat een Duitse politie agent geen zin heeft in een discussie over wat wel en niet deugt, en daarom ook voor buitenlanders maar teruggrijpt naar de wetgeving voor binnenlandse voertuigen. Dat is dus niet correct.

De video bij het artikel gaat alleen over binnenlandse motoren en de eisen die daaraan gesteld worden, dat geldt dus niet voor bezoekers.

Een aftermarket remhendel met (ongeveer) dezelfde vorm en uiterlijke kenmerken, en niet gemaakt van papier-mache is dus geen probleem. Een remhendel wat nauwelijks te bedienen is omdat de vorm of montage of qua materiaal sterk afwijkt van het standaard onderdeel kan je een boete opleveren. Niet vanwege ontbrekende keuringen, maar omdat deze mogelijk onveilig is volgens Verdrag inzake het Wegverkeer Wenen 8-11-1968.

Hartelijk dank voor het delen Jos

Lees verder voor de reacties die we hebben ontvangen en de regelgeving rondom dit onderwerp.

De vraag die we ontvingen was als volgt:

“Hallo, bij mij en een aantal andere motorrijders is na een video op Youtube de vraag ontstaan of de Duitse politie mij mag bekeuren als ik op een NL geregistreerde motorfiets een koppeling en rem hendel van AliExpress heb gemonteerd.

Volgens mij hoef ik mij niet aan de Duitse wettelijke eisen te houden in de bovenstaande situatie, en dus ook niet mag worden bekeurd. Natuurlijk kan ik het fout hebben, kunt u hier iets over zeggen?”

De betreffende video: start op 4:30

Let op! Imitatie of aftermarket onderdelen kunnen kunnen heel mooi zijn, goed passen en de motor verfraaien. Deze onderdelen hebben alleen niet altijd de juiste keurmerken en zijn soms gemaakt van ander materiaal. Alleen met onderdelen van de originele fabrikant en toeleveranciers (OEM-onderdelen) ben je verzekerd van de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Imitatie onderdelen op je motor in Duitsland: het onderzoek

We zien dat de bestuurder van de motorfiets bekeurd wordt omdat hij geen gekeurde rem- en koppelingshendels heeft. Met het filmpje en de vraag zijn we op zoek gegaan naar een sluitend antwoord.

In dit artikel gaan we verder niet in op wat imitatie onderdelen zijn, Peter heeft artikelen geschreven over de beste imitatie onderdelen voor je motor en onze ervaringen met Chinese motoronderdelen. Wil je meer weten over imitatie onderdelen voor op je motor, lees dan vooral een van die artikelen.

Op verschillende (Nederlandse) fora komen verschillende antwoorden naar voren. Met name onderdelen als uitlaten, banden en verlichting komen ter sprake. Op deze onderdelen let de politie streng en moeten goed zijn. Specifieke informatie over de regelgeving over imitatie onderdelen op je motor in Duitsland was er niet of nauwelijks te vinden.

Onderzoek politiedistricten Duitsland

Naast de forums hebben we contact gezocht met 56 verschillende politiedistricten die Duitsland rijk is. We kregen een aantal antwoorden terug, we nemen je mee in een aantal antwoorden die we ontvingen op onze vraag.

De wetgeving van je eigen land telt

[vertaald vanuit het Duits] 

Dankjewel voor je e-mail. 

Het [de regelgeving voor je voertuig] is altijd van toepassing op de wet van het land waar u uw motor heeft geregistreerd. 

U hoeft dus niet aan de Duitse wettelijke eisen voor uw motor te voldoen.

Met vriendelijke groet

Polizeipräsidium Gelsenkirchen

Het bericht dat we ontvingen was vrij helder: je hoeft je alleen maar te houden aan de Nederlandse wetgeving voor jou motor. Als je in Nederland op je motor mag rijden, mag je ook in Duitsland op je motor rijden. Mooi, dachten wij. We hadden ons motorpak al aangetrokken en waren al bijna onderweg naar Duitsland. Totdat we het volgende mailtje ontvingen: 

Je moet je aan de Duitse verkeersregels houden.

[vertaald vanuit het Duits] 

Ik ben geen specialist op het gebied van motoren, dus ik kan u de exacte details niet geven.

Over het algemeen moet je je aan de Duitse regels houden als je een reis naar Duitsland maakt. Dat betekent dat als je onderdelen gebruikt die niet toegestaan zijn in Duitsland, je een boete kan krijgen als de politie je aanhoudt. 

Om een voorbeeld te geven: Nederlanders mogen in hun eigen land op sommige scooters rijden zonder helm. In Duitsland zouden ze daarvoor een boete krijgen, omdat daar een helm verplicht is voor zulke scooters.

Je moet je zelf inlezen over de (verkeers)regels in Duitsland en zelf de beslissing maken of je de tocht op je eigen motor wilt maken of dat je een motor huurt in Duitsland. 

Ik hoop dat dit nuttig voor je was.

Kreispolizeibehörde Heinsberg – Direktion Verkehr – Führungsstelle

Oke, er wordt aangegeven dat we ons aan de Duitse regels moeten houden als we naar Duitsland reizen. Er wordt een voorbeeld gegeven van het dragen van een helm. Deze zaken zijn – voor ons – erg logisch, maar richtten zich niet perse op onze imitatie rem-en koppelingshendels van AliExpress. Ze spreekt haar collega uit Gelsenkrichen tegen door te zeggen dat je alleen maar mag rijden met in Duitsland goedgekeurde onderdelen op je motor. Dat maakt het wat verwarrend. Een ander bericht dat we binnenkregen was van de politie Dortmund. Daar werd iets meer informatie gegeven over de regelgeving:

Meer diepgang op de regelgeving: Sectie 1, alinea 1, nummer 7 StVG en artikel 20 lid 3 FZV

[vertaald vanuit het Duits] 

Uw verzoek kan niet  door het lokale kantoor worden beantwoord, aangezien details over de modificaties aan het voertuig niet beschikbaar zijn.

In het algemeen kan worden gesteld dat buitenlandse motorvoertuigen – in ieder geval tijdelijk – zijn vrijgesteld van binnenlandse registratie-eisen en kwaliteits- en uitrustingsvoorschriften als ze in een rijklare staat verkeren. Dit is geregeld in artikel 1 (1) nr. 7 StVG in samenhang met artikel 20 (3) FZV. 

Sectie 1, alinea 1, nummer 7, StVG:

“… Volgens dit, buitenlandse motorvoertuigen worden toegelaten voor het verkeer en tijdelijk, dwz voor maximaal een jaar (§ 20 Abs.6 FZV; voorheen § 5 IntKfzVO), in eigen land door de nationale regelgeving inzake de registratieprocedure en – in conform §§ 31d, 31e StVZO nF (voorheen §§ 3, 3a IntKfzVO oude versie, ingetrokken) – ook vrijgesteld van de feitelijk-wettelijke kwaliteits- en uitrustingsvoorschriften van de StVZO. Desalniettemin zijn de binnenlandse bedrijfsvoorschriften van toepassing op alle binnenlandse voertuigen. In het bijzonder moeten ze in rijklare staat verkeren (zie § 20 lid 3 FZV) … “

Artikel 20 lid 3 FZV

“Buitenlandse voertuigen mogen tijdelijk alleen aan het binnenlands verkeer deelnemen als ze operationeel en rijklaar zijn.”

Vanwege uw onvolledige informatie kan niet worden opgehelderd of de genoemde modificaties de verkeersveiligheid schaden. Bovendien is een juridische classificatie van de hier beschreven zaak onder de Wet Juridische Dienstverlening (Rechtsdienstleistungsgesetz) niet toegestaan.

Beste wensen

Polizeipräsidium Dortmund   

In bovenstaande bericht wordt al een stuk meer duidelijk. Er wordt verwezen naar de verkeerswetten in Duitsland. Er worden twee artikelen met elkaar gecombineerd, namelijk het artikel dat buitenlandse motorvoertuigen gewoon in Duitsland mogen rijden, zolang ze maar wettelijk zijn toegestaan in het land van registratie. Dit in combinatie met artikel 20 lid 3, voertuigen mogen er alleen rijden als ze operationeel en rijklaar zijn. 

Het sluitende antwoord op de vraag “Mag ik met imitatie remhendels bekeurd worden op mijn motor in Duitsland” is moeilijk te geven en is volgens ons ook afhankelijk van de interpretatie van veiligheid van de agent waar je mee spreekt in Duitsland. De ene let alleen op de uitlaat, banden of verlichting, terwijl de ander streng kijkt naar alle onderdelen op je motor. 

Interpretatie: wat is veilig?

Om dit interpretatieverschil duidelijk te krijgen hebben we de e-mail neergelegd bij een bekende van ons die de homologaties regelt van voertuigen in Duitsland. Hij geeft aan dat er inderdaad interpretatie mogelijk is in deze situatie In principe wordt er aangegeven dat het is toegestaan om een buitenlands voertuig voor maximaal 1 jaar te rijden in Duitsland, ondanks dat het niet volgens de officiële Duitse (voertuig)regelgeving gaat. Aan de andere kant zeggen ze dat het voertuig veilig voor het verkeer moet zijn – hier is ruimte voor enorm veel interpretatie.

Mocht er gekeken worden naar de hendels, wordt er waarschijnlijk in eerste instantie gelet op een aantal opvallende zaken: verschillen deze qua uiterlijk veel van de originele hendels? Is het bijvoorbeeld een typische tuning hendel met veel (gevaarlijke) hoeken, is het een hele kleine uitvoering enzovoorts..dan is het voor de politie makkelijker aan te geven dat geen veilig onderdeel is om mee door te rijden. Als het imitatie onderdeel veel lijkt op de originele hendels, dan zou je zeggen dat er geen probleem is. Hij zou zeggen: als je niet te veel afwijkt zit je wel goed. Ook met dat antwoord waren we nog niet volledig tevreden. Daarna ontvingen we nog twee relevante e-mails.

Imitatieonderdelen belemmeren de veiligheid

[vertaald vanuit het Duits] 

Uw motor moet voldoen aan de Nederlandse regels. Ik weet niet hoe het werkt met imitatie onderdelen zonder eu-nummers in Nederland.

Als je motor aan de Nederlandse regels voldoet, mag je ook op de Duitse wegen rijden.

Als er imitatie onderdelen zonder eu-nummer op uw motor zitten die belangrijk zijn voor het veilig besturen van de motor, dan kunt u in Duitsland een boete krijgen en kan de Duitse politie u verbieden door te rijden.

In het geval van de Youtube-video zijn de remhendels belangrijk voor veilig rijden en daarom is het noodzakelijk om een onderdeel te hebben dat getest is en voorzien is van een certificaat of eu-nummer.

Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb. 

Kreispolizeibehörde Borken

De politie mag je verbieden om door te rijden als je geen gekeurde handels hebt. Met het laatste e-mailtje dat we ontvingen werd dit antwoord aangevuld met wat juridische achtergrondinformatie. We ontvingen het volgende:

 Imitatie onderdelen kunnen de veiligheid belemmeren

[vertaald vanuit het Duits] 

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Het is waar dat de verkeersregels in Duitsland verschillen van die in Nederland.

De hendels voor de remmen zijn echter veiligheidsrelevante onderdelen van een motorfiets.

Daarom is §23 Wegenverkeerswet ook van toepassing op voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven. Voor deze veiligheidsrelevante componenten is een algemene exploitatievergunning vereist.

Als deze (deel) exploitatievergunning ontbreekt (zoals in de video), is verder reizen verboden en is een voorschot verschuldigd voor de verwachte boete.

Uw leven zou u zoveel waard moeten zijn dat u alleen veiligheidsrelevante componenten gebruikt die zijn getest op hun veilige werking.

Ik hoop dat mijn antwoord nuttig voor je was.

Als u met een veilige motorfiets reist, wens ik u een prettige rit in Duitsland.

Blijf gezond.

Verkehrsangelegenheiten – Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste

Conclusie: Mag je met imitatie onderdelen op je motor in Duitsland rijden?

De politiehandleiding vermeldt dat buitenlandse voertuigen niet hoeven te voldoen aan de Duitse homologatie (StVZO). Echter, ze moeten wel voldoen aan veiligheidsnormen zoals beschreven in Bijlage 5 van het Verdrag inzake het Wegverkeer Wenen. Deze normen worden soms op een algemene manier omschreven, zoals “een deugdelijke stuurinrichting”.

Aangezien de formulering algemeen is, kan er interpretatieverschil ontstaan bij verschillende politiekorpsen. Het is begrijpelijk dat Duitse politieagenten geen zin hebben in discussies over wat wel of niet voldoet aan de eisen. Daarom kunnen ze soms teruggrijpen op de wetgeving voor binnenlandse voertuigen, wat eigenlijk onjuist is.

De genoemde video in het artikel behandelt alleen de eisen voor binnenlandse motoren en is niet van toepassing op bezoekers.

Een aftermarket remhendel met een vergelijkbare vorm en uiterlijke kenmerken, zolang deze niet gemaakt is van papier-maché, vormt geen probleem. Echter, een remhendel die moeilijk te bedienen is vanwege afwijkende vorm, montage of materiaal, kan leiden tot een boete. Dit heeft niets te maken met ontbrekende keuringen, maar eerder omdat deze mogelijk onveilig is volgens het Verdrag inzake het Wegverkeer Wenen van 8 november 1968.

Goed om hierbij te melden dat de veiligheid van de onderdelen afhangt van de interpretatie van de agent die de motor beoordeelt. Je hoeft er dus niet perse een boete voor te krijgen, maar het kan wel. De boete die uitgedeeld wordt in de Youtube video bedraagt €50 euro en is – zoals aangegeven door de agent – aan de ondergrens. 

Heb jij ook een vraag?

Stuur ons dan even een mailtje en we helpen je graag verder en delen dat graag met al onze andere bezoekers. Stuur ons een bericht op info@motorblog.nl

Shop motor onderdelen bij deze betrouwbare webshops

Bekijk de beste deal

Op de hoogte blijven?

Please wait...

Je bent nu ingeschreven op e-mails van Motorblog